ПІП здобувача освіти Заславська Альона Василівна
Рік випуску 2020
Освітній рівень Магістр
Освітня програма Музеєзнавство, пам’яткознавство
Випускова кафедра кафедра археології та музеєзнавства
Науковий керівник к.і.н., доц. Синиця Євген Валентинович
Назва кваліфікаційної роботи Скансен як форма оприлюднення результатів археологічних досліджень (на матеріалах городища давньоруського часу “Городець Пісочний”)
Відгук керівника  
Звіт подібності