ПІП здобувача освіти Дяченко Дмитро Геннадійович
Рік випуску 2020
Освітній рівень Магістр
Освітня програма Археологія
Випускова кафедра кафедра археології та музеєзнавства
Науковий керівник  к. і. н., доц. Синиця Євген Валентинович
Назва кваліфікаційної роботи Ранньогончарний керамічний комплекс середньодніпровських пам’яток райковецької культури
Відгук керівника  
Звіт подібності