ПІП здобувача освіти Дудник Діана Валентинівна
Рік випуску 2020
Освітній рівень Магістр
Освітня програма Археологія 
Випускова кафедра кафедра археології та музеєзнавства 
Науковий керівник к. і. н., доц. Шидловський Павло Сергійович
Назва кваліфікаційної роботи Кам’яний комплекс стоянки Бармаки в контексті верхнього палеоліту Середнього Подніпров’я
Відгук керівника  
Звіт подібності