⇒ Кваліфікаційні роботи на здобуття освітнього ступеня “магістр” (2020 рік)

  • Кафедра археології та музеєзнавства

Дудник Діана Валентинівна – Кам’яний комплекс стоянки Бармаки в контексті верхнього палеоліту Середнього Подніпров’я

Дяченко Дмитро Геннадійович – Ранньогончарний керамічний комплекс середньодніпровських пам’яток райковецької культури

Заславська Альона Василівна – Скансен як форма оприлюднення результатів археологічних досліджень (на матеріалах городища давньоруського часу “Городець Пісочний”)

Кочерга Олександр Петрович – Музейна справа на території Полтавщини в період німецької окупації 1941-1943 рр.

Луцик Марина Іванівна – Слов’янські напівземлянки Подніпров’я VIII – IX ст.

Маркіна Ліза Андріївна – Досвід впровадження, збереження та експонування археологічних колекцій періоду раннього плейстоцену в історико-археологічних музеях на території Китаю

  • Кафедра архівознавства та спецільних галузей історичної науки

Вітушинська Ірина Олегівна – Документальна спадщина полонених українців табору Фрайштадт (1914-1918 рр.): історія формування та джерельно-інформаційний потенціал

Кібець Альона Валеріївна – Архівні документи як джерело дослідження аварії на Чорнобильській АЕС

Кумуржи Анжеліка Дмитрівна – Інформаційний потенціал документів Державного архіву м. Києва з історії діяльності Київського інституту шляхетних дівчат (1838-1919 рр.)

Настіна Валерія Віталіївна – Діджитал архіви українського сучасного мистецтва

Перегиня Владислава Михайлівна – Джерельна база дослідження антирелігійної політики радянської влади на території УРСР (1919-1939 рр.)

Сідько Микита Олексійович – Журнал «LATVIJAS ARHIVI» як джерело вивчення історії розвитку та сучасної організації архівної справи в Латвії

Щириця Богдана Андріївна – Джерела з історії українського дисидентського руху 1960-1980-х років

  • Кафедра давньої та нової історії України

Воробець Андрій Олегович – Шляхта Руського воєводства: роль у соціально-економічному житті та обороні воєводства (1434-1569)

Дубовінський Євген Васильович – Політика Російської імперії стосовно римо-католицької церкви та духовенства в правобережній Україні після польського повстання 1830-1831 років

Кондратюк Дарія Степанівна – Ментальні особливості українського міщанства Ранньомодерної доби: сюжети й символи (на основі тестаментів міщан Львова, Києва та Волині)

Костенко Ернест Олександрович – Цукрова промисловість в Україні ХІХ – початку ХХ ст. Зародження і розвиток в умовах капіталістичних трансформацій

Лоза Анна Миколаївна – Дворянські опіки в системі державних органів та соціальних відносин Російської імперії (на архівних матеріалах Волинської губернії)

Тарасюк Марина Юріївна – Повсякдення волинян кінця XIV – сер. XVI ст.

Тоноян Армен Араікович – Журнал «Основа» (1861-1862) як науково-культурний орган українських інтелектуалів

Циганова Вікторія Вікторівна – «Періодичні видання і погляди харківських інтелектуалів першої чверті ХІХ століття (на прикладі публікацій у часописах «Харьковский Демокрит», «Украинский вестник» та «Украинский журнал»)»

  • Кафедра етнології та краєзнавства

Балауша Олександр Анатолійович – Проблема реституції культурних цінностей у науковому туризмі

Вартанян Христина Ренальдівна – Туристично-рекреаційний потенціал України

Васюк Марина Валеріївна – Укрaїнськa діaспорa в Норвегії: шляхи співпрaці

Вдовиченко Валентин Олександрович – Загальна характеристика та особливості Слобожанського туристичного району

Гончаренко Дмитро Юрійович – Замки історичної Волині в контексті пам’яткоохоронної проблематики на прикладі Луцького, Острозького, Дубенського, Клеванського та Олицького замків

Гринь Олена Валеріївна – Вплив Першoї cвітoвoї війни на coціoкультурне життя Окcфoрдcькoгo універcитету

Кобець Денис Дмитрович – Туристичний потенціал Причорноморського півдня України (Одеська, Миколаївська, Херсонська області)

Кологривова Вікторія Олександрівна – Вплив урбанізаційних процесів Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ століть на формування і розвиток робітничої культури

Надольська Дарина Сергіївна – Перспективи розвитку релігійного туризму на Київщині

Нипорка Анна Ярославівна – Етнотуризм в Західній Україні: історіографія

Сивак Богдан Андрійович – Сімейна обрядовість тюркських народів XIX ст.: звичаї і обряди, приписи і заборони”

Юрчук Крістіна Олегівна – Звичаї та традиції весільної обрядовості єврейського населення міста Старокостянтинова

  • Кафедра історії мистецтв

Алєксєєнко Анастасія Сергіївна – Суспільство чи особистість митця: хто формує сучасний український перфоманс (на прикладі фестивалю Carbonarium)

Безкровний Дмитро Олегович – Цикл картин Пітера Пауля Рубенса «Життя Марії Медічі»: історія створення і характерні особливості

Гринчук Лілія Валеріївна – Творчість В. Максимовича як приклад рецепції світового модерну в український культурний простір

Іванько Марина Іванівна – Діяльність українських художниць у міжвоєнний період

Кізима Юлія Володимирівна – Християнська іконографія у творах українського модерну: образотворче мистецтво і дизайн

Ковалькова Ірина Віталіївна – Популяризація мистецтва через Instagram: форми, шляхи, методи

Криворучкіна Єлизавета – Вплив поп-дів 2010-х років на популярну культуру

Сидоренко Дар’я Олександрівна – Вплив архітектури радянського модернізму (1955-1990) на
візуальну культуру міст постколоніальної України

Толокольнікова Анастасія Юріївна – Духовне життя та мистецтво Ірландії на рубежі античності і середніх віків

  • Кафедра історії світового українства

Круковський Віталій Ігорович – Діяльність Комітету українців Канади (1938-1971)

Попруженко Олександр Сергійович – Бойові дії влітку 2014 року на Сході України у спогадах очевидців (бої за Савур-могилу)

  • Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків

Клименко Дмитро Костянтинович – Ганза та її роль в економічному і суспільно – політичному житті Німеччини XII – XV ст.

Кумінова Катерина Андріївна – Образ мудрого варвара в античній літературі ІІ-ІІІ ст.

Михайленко Анна Олегівна – Генеза і розвиток англійського парламентаризму у XIII – на початку XIV ст.

 → Откидач Олексій Сергійович – Іконографія ацтекського бога Тескатліпоки за мезоамериканськими кодексами та археологічними джерелами

Скульбоденко Артем Миколайович – Візантійська тактика і стратегія на східному фронтирі у період правління Никифора ІІ Фоки (963 – 969 рр.)

Тюкавіна Васіліса Сергіївна – Захоплення Теночтітлану та падіння держави ацтеків

Янауер Мечислав Мирославович – Конфронтація між Римською та Константинопольською церквами наприкінці V – на початку VI ст. та її суспільно-політичні наслідки

  • Кафедра історії Центральної та Східної Європи

Гук Наталія Степанівна – Постать Вацлава Гавела в історії чехословацького опозиційного
руху та демократичної трансформації суспільства (1969-2003)

Нестерович Ірина Вікторівна – Чорноморські протоки у зовнішній політиці Російської імперії (друга пол. XVIII ст. – середина ХІХ ст.)

Охота Анатолій Васильович – Польський національно-визвольний рух на Правобережній Україні в кінці 18 – поч. 20 ст.

Табунов Микола Сергійович – Образ зовнішнього ворога в російській суспільній думці під час французько-російської війни 1812 р.

  • Кафедра новітньої історії України

Війтік Світлана Станіславівна – Українсько-польські конфлікти (2014-2019 рр.): історико-політичний аспект

Гуз Юрій Іванович – Антирелігійна діяльність радянської влади в Українській СРР (1919-1929 рр.)

Дорофєєв Артем Андрійович – Виборчі системи України: становлення та розвиток (1990-2020 роки)

Дядькович Анатолій Олександрович – Діяльність Української Центральної Ради по забезпеченню повсякденного життя військовиків-українців (березень 1917 – квітень 1918 рр.)

Котощук Вікторія Миколаївна – Нацистські органи влади на Вінниччині в період окупації 1941-1944 рр.

Кушнір Мирослав Олексійович – Українсько-російські відносини (1991-1999): історичний аспект

Кушнір Оксана Романівна – Конституційний процес в Україні (2004-2020 рр.): історичний аспект

Лях Михайло Андрійович – Нація і націоналізм у науковій та публіцистичній спадщині Романа Роздольського

Мельник Ярослав Ігорович – Культурне, освітнє та наукове життя Києва в умовах німецької окупації (вересень 1941 — листопад 1943 рр.)

Мидляк Наталія Миколаївна – Екуменічна концепція Української греко-католицької церкви ( 1991 – 2019 рр.): історичний аспект

Михалковська Єлизавета Володимирівна – Опозиційний рух в Хорватії та Україні: витоки, розгортання, наслідки (кінець 1950-х – початок 1980-х рр.)

Музичук Галина Олегівна – Українсько-вірменські відносини (1991-2019 роки)

Ровінська Єлизавета Юріївна – Діяльність творчої інтелігенції в УСРР (1920-1930 –ті рр.): суспільно-політичний аспект

  • Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн

Бойко Михайло Михайлович – Денацифікація в американській зоні окупації в 1945-1949 рр. та її відображення в історичній пам’яті німців

Гавриляка Анастасія Геннадіївна – Адміністрації Барака Обами в історії США: основні підсумки діяльності

Мелюшко Даніїл Юрійович – Економічна політика правлячих партій – ХДС та СДПН – у ФРН в 1949 – 1982 роках

Плоха Анастасія Андріївна – Волт Дісней: вплив на американську культуру і суспільство у 20-50 рр. ХХ ст.