Етнологія є класичною науковою дисципліною ще з ХІХ століття. В Польщі, Фінляндії, усіх франкомовних, іспаномовних та німецькомовних країнах світу її назва звучить саме як «Етнологія», а в англомовних країнах світу – як cоціальна або культурна антропологія. 

Студенти опанують нормативні навчальні дисципліни «Теорія та методологія етнологічної науки», «Світоглядні уявлення народів світу», «Звичаєва культура українців», «Матеріальна культура українців», «Історична етнологія України» та ін.

Завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Капелюшний В. П. 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ (2021)

Контакти викладачів кафедри:

Капелюшний В. П., д.і.н., проф., завідувач кафедриv.kapelyushniy@knu.ua
Борисенко М. В., д.і.н., проф. – myroslav_borysenko@knu.ua
Конта Р. М., д.і.н., проф. – konta_rostyslav@knu.ua
Коцур А. П., д.і.н., проф. – kotsur_anatolij@knu.ua
Гончаров О. П., к.і.н., доцент – olexandr.goncharov@knu.ua
Громова Н. О., к.і.н., доцент – natalia_gromova@knu.ua
Ігнатенко І. В., к.і.н., доцент – iryna_ignatenko@knu.ua
Казьмирчук М. Г., д.і.н., проф. – kazmyrchuk_mariia@knu.ua
Кузіна Н. В., к.і.н., доцент – natalia_kuzina@knu.ua
Пилипенко В. В., к.і.н., доцент – viktor.pylypenko@knu.ua
Терес Н. В., к.і.н., доцент – nataliia_teres@knu.ua

Перейти на сайт кафедри