Етнологія є класичною науковою дисципліною ще з ХІХ століття. В Польщі, Фінляндії, усіх франкомовних, іспаномовних та німецькомовних країнах світу її назва звучить саме як «Етнологія», а в англомовних країнах світу – як cоціальна або культурна антропологія. 

Студенти опанують нормативні навчальні дисципліни «Теорія та методологія етнологічної науки», «Світоглядні уявлення народів світу», «Звичаєва культура українців», «Матеріальна культура українців», «Історична етнологія України» та ін.

Завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Капелюшний В. П. 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ (2021)

Контакти викладачів кафедри:

Капелюшний В. П., д.і.н., проф., завідувач кафедри – v.kapelyushniy@meta.ua
Борисенко М. В., д.і.н., проф. – borysenkomyroslav@gmail.com
Конта Р. М., д.і.н., проф. – konrost@ukr.net
Коцур А. П., д.і.н., проф. – kotsurap@meta.ua
Гончаров О. П., к.і.н., доцент – olexandr.goncharov@gmail.com, olexandr@honcharov.info
Громова Н. О., к.і.н., доцент – nataliarozynka@gmail.com
Ігнатенко І. В., к.і.н., доцент – iryna_ignatenko@ukr.net
Казьмирчук М. Г., д.і.н., проф. – brungilda@ukr.net
Кузіна Н. В., к.і.н., доцент – kuzinanv2017@gmail.com
Пилипенко В. В., к.і.н., доцент – viktor.pylypenko@gmail.com
Терес Н. В., к.і.н., доцент – nvteres@ukr.net

Перейти на сайт кафедри