Спеціальність 032 Історія та археологія, перший (бакалаврський) рівень.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА З ОКРЕМИМ КОНКУРСОМ (денна ф.н.):

 «ПРАКТИЧНА (ПУБЛІЧНА) ІСТОРІЯ»

Гарант освітньої програми: канд. іст. наук, доц.

Латиш Юрій Володимирович

Профільна кафедра
КАФЕДРА ІСТОРІЇ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА

E-mail: j_latysh@ukr.net

ORCID: 0000-0001-5884-5522

+38 (044) 239 31 71

E-mail: iep@ukr.net

Мета освітньої програми: підготовка фахівців з публічної історії з поглибленим вивченням іноземних мов.

Цілі освітньої програми: комплексна підготовка фахівця-історика з поглибленим вивченням іноземних мов, публічного інтелектуала, основним предметом діяльності якого стане репрезентація історії у публічній сфері, тобто в масовій культурі, ЗМІ, мистецтві, кіно, літературі, музеях тощо.

Особливості освітньої програми:

 • Особлива увага приділяється поглибленому вивченню іноземних мов. Студенти зможуть вивчати впродовж практично всього навчання за вибором англійську, німецьку чи польську мову.
 • Поєднання теоретичних знань (сучасні теорії та методи історичного дослідження, знання про історичну культуру та освіту) та практики (прикладні навички: майстер-класи з презентації, написання текстів, зокрема, для ЗМІ, Інтернет-сторінок, соціальних мереж, організація, планування та управління проектами, зокрема виставками, освітніми програмами, туристичною діяльністю, розробка форматів залучення громад і спільнот у дослідницькі проекти тощо).
 • Поряд із загальноісторичними предметами студенти вивчатимуть такі дисципліни, як «Історична політика та політика пам’яті», «Усна історія», «Цифрова історія», «Локальна та комунальна історія», «Інформаційні технології: минуле та сучасне», «Музеї в публічній історії», «Історичний туризм», «Історія України в художньому кінематографі» тощо. Наявність дисциплін вільного вибору студента в межах цієї спеціалізації дозволяє обрати блок і окремі дисципліни за науковими вподобаннями.
 • Здобуті у стінах університету теоретичні знання студенти зможуть доповнити практичними навичками й уміннями під час археологічної, архівної, музейної та медійної практик. Для студентів Київського університету доступні програми академічних обмінів, стажувань, навчання упродовж одного чи кількох семестрів у провідних університетах світу.
Опис освітньої програми Навчальні дисципліни Програмні результати навчання

Перспективи для працевлаштування:

 • випускники освітньої програми отримають право вступу до магістратури;
 • працювати як фахівці та експерти в органах центральної виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • в державних та громадських інституціях охорони культурної спадщини;
 • у друкованих та електронних ЗМІ;
 • в науково-дослідних установах та у сфері вищої освіти;
 • в галузі історико-політичного консалтингу;
 • в туристичній та музейній індустрії; архівах та бібліотеках тощо.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їхні вагові коефіцієнти для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Освітня програма Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт 
Світове українство в цивілізаційному поступі (з поглибленим вивченням іноземних мов) Українська мова та література 101 0,2
Історія України 120 0,6
Іноземна мова / Географія 101 0,2
Додаток до атестата 0
Підготовчі курси 0