Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітній рівень: другий (магістерський)

Гарант освітньо-наукової програми:

доктор історичних наук, професор

Казакевич Геннадій Михайлович

Профільна кафедра

Кафедра історії мистецтв

Контакти

Email: art.history@knu.ua

Тел.: (044) 239-33-10

[згорнути]

Мета освітньої програми: надати освіту з історії мистецтв з широким доступом до працевлаштування, сформувати фахові компетентності для реалізації професійних завдань в галузі кураторства художніх проектів, вмінь експертизи та атрибуції творів мистецтва, підготувати фахівців із особливим інтересом до історії художньої культури, галерейної справи, творів мистецтва, їх аналізу та визначення матеріальної і нематеріальної цінності з можливостями подальшого навчання для здобуття освітнього ступеня доктора філософії.

Цілі освітньої програми:

Програма спрямована на підготовку ерудованого та конкурентоздатного фахівця, який матиме змогу працювати в художніх галереях, центрах сучасного мистецтва, наукових та культурно-освітніх установах, підприємствах туристичної сфери, засобах масової інформації, громадських організаціях тощо. Конкретними цілями є ознайомлення студентів з сучасними методологічними підходами та науковими дискусіями, формування навичок глибинного розуміння смислів, які створюють пам’ятки мистецтва від зародження людства до сучасності, розуміння, чому одні твори вважаються шедеврами, а інші – лишаються поза увагою суспільства, вироблення здатності до наукового аналізу пам’яток мистецтва та створення власних кураторських та виставкових проектів.

Особливості освітньої програми

 • Студент відіграє активну роль у виборі траєкторії навчання; може самостійно обирати низку навчальних дисциплін та блок спеціалізації, проблематику кураторського проекту та магістерської роботи, досліджуючи будь-яку тему, від класичного мистецтва античності та Ренесансу до сучасного перформансу та медіа-арту.
 • Аудиторні заняття (лекції та семінари) розпочинаються о 14.40 й проходять у червоному корпусі університету. Заняття з профільних дисциплін – здебільшого у спеціально обладнаному Кабінеті мистецтв у невеликих групах з 8-10 студентів. Передбачено дні для самостійної підготовки.
 • На другому курсі студенти у малих групах здійснюють підготовку кураторського проекту, захист якого відбувається в присутності професійних кураторів та фахівців галерейної справи.
 • Під час музейно-краєзнавчої практики студенти мають можливість здійснити освітню подорож до культурно-освітніх установ однієї з країн ЄС, ознайомитися з оригіналами мистецьких шедеврів та отримати пояснення від викладачів безпосередньо на місці. У 2017-2020 роках практики відбувалися в Італії та Австрії (Рим, Флоренція, Мілан, Відень)
 • Під час навчання студенти мають змогу відвідувати зустрічі з запрошеними фахівцями (істориками мистецтва, кураторами, художниками, галеристами, видавцями).
 • Надається можливість публікувати матеріали у науковому часописі «Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва», виступати з доповідями на конференціях.
Опис освітньої програми

2021

2023

2020

2018

Навчальні дисципліни

 • Обов’язкові компоненти:
Практики

 • Асистентська практика
 • Музейно-дослідницька (виробнича) практика з основами експертизи творів мистецтва

[згорнути]
 • Вибіркові компоненти:
Перелік вибіркових дисциплін

 • Нідерландське Відродження від Ван Ейка до “малих голландців”
 • Комеморативні практики: археологічний аспект
 • Перші мешканці Євразії
 • Книжкова культура пізнього середньовіччя
 • Києвознавство
 • Феномен етнічності в соціальному вимірі
 • Історія костюму
 • Комп’ютерні технології в виставковій діяльності та віртуальні музеї
 • Античний світ і варвари
 • Нова історія Сходу в особах
 • Політичні лідери країн Західної Європи та Америки в новий час
 • Україна у війнах імперій (ХІХ –ХХ ст.)
 • Новітня історія Сходу в особах
 • Політичні лідери країн Заходу в ХХ – на початку ХХІ ст.
 • Історія українського кінематографа
 • Історія повсякдення
 • Історія заборонених книг
 • Альтернативна історія: “нова хронологія”
 • Історичні села України: історико-туристичний потенціал
 • Військово-історичний туризм: світовий та український досвід
 • Роль особи в історії
 • Християнство в Античну добу

[згорнути]

Перспектики працевлаштування:

Магістр історії та археології (історія мистецтв) може працювати в музеях, архівах, науково-дослідних інституціях, фондах, арт-центрах, галереях; на викладацьких та інших посадах у закладах середньої освіти та вищої освіти; у друкованих та електронних засобах масової інформації; в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; громадських організаціях. Види діяльності: викладач, екскурсовод, науковий співробітник, куратор, експерт.