014.03 Середня освіта (історія)

 • Середня освіта (історія)

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 • Архівістика та управління документацією

032 Історія та археологія

032 Історія та археологія

 • Американістика та європейські студії
 • Архівознавство
 • Археологія
 • Етнологія
 • Історичне туризмознавство
 • Історія (заочна)
 • Історія мистецтв
 • Історія України
 • Східноєвропейські історичні студії
 • Сходознавство

032 Історія та археологія