014.03 Середня освіта (історія)

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

032 Історія та археологія

032 Історія та археологія

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

032 Історія та археологія