Вебдискурс: “Українське державотворення новітньої доби: контроверсійні питання”

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ім. І.Ф. КУРАСА НАН УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ім. М.С.ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ім. І. КРИП’ЯКЕВИЧА НАН УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ Україна стоїть на порозі відзначення 30-ти річчя Акту проголошення державної незалежності. Шлях до цієї…

Read More

Програма вебінару “Українська модерна державність”, 4-5 березня 2021 р.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Історичний факультет Центр історії державотворення України (Київ) Дослідницький інститут “Україніка” (Торонто) Вебінар: Українська модерна державність ХХ ст. 100+80+30+25 Вже 4 та 5 березня 2021 року відбудеться вебінар “Українська модерна державність ХХ ст.”, на якому будуть представлені погляди сучасних дослідників на процеси українського державотворення. Вебінар буде тривати два дні, після…

Read More

Анонс конференції: Шевченківська весна 2021

Наукове товариство студентів історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка оголошує набір заявок на ХIX міжнародну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених “Шевченківська весна – 2021”, яка відбудеться в березні 2021 року. Секції конференції: Етно-конфесійна взаємодія у світовій та вітчизняній історії; Соціальна історія України та країн світу; Економічна історія України та країн світу; Інтелектуальна історія. Історія…

Read More