Спеціальність

Освітній рівень:

Гарант Профільна кафедра
КАФЕДРА
Email: Email:

Тел.:

Мета освітньої програми:

Цілі освітньої програми:

Особливості освітньої програми:

Опис освітньої програми Навчальний план Програмні результати навчання

Навчальні дисципліни:

Перспективи для працевлаштування:

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, перший (бакалаврський) рівень

“Архівістика та управління документацією”

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їхні вагові коефіцієнти для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Освітня програма Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт 
Архівістика та управління документацією Українська мова та література 101 0,2
Історія України 120 0,6
Іноземна мова / Математика 101 0,2
Додаток до атестата 0
Підготовчі курси 0