Міжкафедральна лабораторія

«Центр усної історії»

Історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Адреса:   вулиця Володимирська, 60, Київ, Україна, 01033
Телефон:    +38097 452 4521
Email:    oralhistorylesson@gmail.com,

tetianka.p@gmail.com

nata_drobkova@ukr.net

Web:
http://www.history.univ.kiev.ua/asp/centre-oral-history
YouTube  

Навчальна лабораторія «Центр усної історії» на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка функціонує з 2011 року. Центр був створений після запровадження нормативного курсу «Усна історія: теорія і практика», який читається студентам магістратури історичного факультету. Обов’язковою практичною частиною нормативного курсу є запис інтерв’ю в рамках розроблених спільно із студентами й викладачами КНУ наукових проектів. Це такі проєкти: «Україна в роки Другої світової війни: повсякденний досвід виживання», «Радянська повсякденна культура 1970-х – початку 1980-х років. Формування радянського способу життя», «Революційні події кінця 2013-2014 років в Україні: механізми мобілізації», «Заборонена музика в СРСР», «Історія Київського Університету в біографіях викладачів», «Минуле, історія і політика гласності в трансформації радянського суспільства в Україні», «Україна в 1990 – х роках: життя в добу змін», проект «Споживаючи історію, живучи з минулим».

При Центрі усної історії функціонує архів аудіо- та відеодокументів, в якому зберігаються інтерв’ю, записані студентами під час навчального курсу. Справа з інтерв’ю складається із аудіо- чи відеофайлу запису, транскрипту, паспортного листа інтерв’ю, де зазначені основні біографічні дані оповідача й інтерв’юера, обставини проведення інтерв’ю, його короткий зміст, фото (не завжди) та дозвільних документів. Також до архіву приймаються на зберігання інтерв’ю з дослідницьких проектів інших авторів. Це інтерв’ю записані в рамках магістерських та дисертаційних проєктів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це такі проєкти:

 • «Повсякденне життя селянства в УРСР у 1953-1964рр.»
 • «Українська Повстанська Армія 1943-1949 рр.»
 • «Повсякденне життя вчителів УРСР др.п.50-х – п.п.60-х рр..
 • «Співпраця України з Радою Європи: історичний аспект»

 

На цей час фонди архіву містять 872 архівних справ.

 

Основні проекти Центру усної історії:

 • «Україна в роки Другої світової війни: повсякденний досвід виживання». Проект розпочато в 2010 році, він налічує більш ніж 360 одиниць інтерв’ю з різних регіонів України. Початково, основною метою проекту був пошук додаткових джерел для вивчення воєнного повсякдення в Україні. Але з часом фокус нашого інтересу змістився в напрямку дослідження історичної пам’яті про ту війну. Склад опитаних свідків тих подій досить різноманітний. Ми не шукали людей зі специфічним досвідом — учасників бойових дій, в’язнів концтаборів, остарбайтерів тощо. Важлива була лише наявність особистого досвіду життя під час війни на теренах сучасної України. Ми також орієнтували наших інтерв’юерів шукати респондентів не молодших ніж 1938 року народження. За віком більшість з них від 1928 – 1934 року народження, тобто цим людям на час події було від 7 до 13 років.
 • «Радянська повсякденна культура 1970-х – першої половини 1980-х рр.: формування радянського способу життя». Цей проект розпочато в 2012 році, він налічує більш ніж 200 інтерв’ю. Основною мета проекту був пошук коренів радянської ностальгії, що присутня нині в українському суспільстві. Ми намагалися з’ясувати, що для наших респондентів означає поняття “хорошого життя” за радянських умов,  які елементи радянського способу життя залишаються привабливими до сьогодні і чому.
 • «Заборонена музика в СРСР». Проект розпочато в 2014 році, він налічує 10 усних історій. Мета проекту: дослідити функціонування механізмів державного контролю над культурними процесами радянському суспільстві, на їх повсякденному рівні, проаналізувати відносини між індивідом і владою межі і ефективність політичного втручання в повсякденні культурні практики мешканців СРСР.
 • «Революційні події кінця 2013 – 2014 років в Україні: механізми масової мобілізації» розпочато проект в 2014 році, він налічує близько 130 одиниць. Розпочинаючи цей проект, ми перш за все прагнули зберегти для подальшого дослідження зразки перших рефлексій про події Революції гідності. В ході проекту ми намагалися записувати як максимально вільні інтерв’ю, так і робити записи на основі розробленого заздалегідь питальника. Ми мали на меті проаналізувати різні стратегії меморіалізації тих подій, різні стратегії вибору пріоритетів у таких оповідях, а також часову динаміку щодо таких аспектів цих історій.
 • Проект «Історія Київського Університету в біографіях викладачів» розпочато в 2016 році. Загальна кількість записів налічує близько 40 годин. Матеріали проекту отримали надзвичайно цінні дані про життя, звичаї в Київському Університеті.
 • Проект «Споживаючи історію, живучи з минулим». В цьому проекті ми дещо змінили методику опитування. Мета проекту полягає в тому, щоб зрозуміти як працює колективна, родинна та індивідуальна пам’ять про ті чи інші події у людей які не мають особистих спогадів.

Конференції, воркшопи, міжнародна співпраця

 • Всеукраїнський круглий стіл «Усна історія в Україні: сучасність і перспективи». (відбувся 21.05.2012 р.). Матеріали конференції опубліковані у збірнику: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2012. – Вип. 111.
 • Демонстрація в університеті міжнародної пересувної виставки «Переміщені особи в Центральному Гессені 1945-1960» в рамках співпраці з Історичним інститутом при університеті імені Юстус-Лібіга в Ґіссені та Інститутом історії України НАН України. (2012 – 2013 рр.)
 • Семінар «Метод усної історії в мультикультурній освіті» (спільно з Дослідницьким інститутом тоталітарних режимів (USTR) і за підтримки програми TRANS МЗС Чеської Республіки. (відбувся 05.06.2014 р.).
 • Семінар «Метод усної історії при вивченні новітньої історії» (спільно з Дослідницьким інститутом тоталітарних режимів (USTR) і за підтримки програми TRANS МЗС Чеської Республіки, відбувся 19.12. 2014 р.)
 • Навчальний семінар на тему: «Introduction to the biographical-narrative interview» (Спільно з «Центром методів у соціальних науках» Гетінгенського університету). 7.10.2014
 •  Internationale Project “New Solidarity in Ukraine: the mechanisms of public self-organization during the Euromaidan revolution” (in collaboration with Graduate School for East and Sous-East European Studies LMU (Munich) (в рамках програми Meet Ap : німецько-українські зустрічі молоді. Профінансовано EVZ Stiftung. (Проєкт діяв 2015 – 2016 рр. https://uanewsolidarity.wordpress.com/2015/08/29/10/)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура», м. Київ, 29 березня 2017 р.
 • Семінар для учасників програми “Студії живої історії”. Виступ з лекцією на тему «Як збирати усноісторичні свідчення. Методика запису інтерв’ю. Підходи до інтерпретації». (Бердичів, 03.05.2017 р.);
 • Міжнародна наукова конференція «Друга світова війна: відносини на державному та індивідуальному рівні». Організатори: Інститут всесвітньої історії НАН України, Інститут досліджень наслідків воєн ім. Людвіга Больцмана, Грац- Відень- Раабс (Київ 5-7 жовтня 2017)
 • Участь в історичному фестивалі «LEGIO HISTORICA», який проходив на історичному факультеті КНУ, в програмі якого ми організовували презентації книг, фільмів, лекторії з усноісторичної тематики( 2016-2018 рр.).
 • Семінар «Постсоціалістичні революції в Україні: від революції на граніті до революції гідності», ораганізатори: Центр усної історії КНУ, Гайдельбергський університет Рупрехта-Карла, Німеччина (м. Київ, 14.05.2018 р.)
 • Всеукраїський науково-теоретичний семінар з циклу «Повсякденність: візії та смисли» «Життя «по-радянськи»: проблеми вивчення та інтерпретації» (м. Вінниця, 26-27.04.2018 р.)
 • Конференція з міжнародних досліджень Східної Європи (КМДСЄ- CIEES) на тему «Методологія, джерела та концепція здійснення східноєвропейських досліджень» (м. Київ, 21-23.09.2018 р.)
 • Науковий семінар «Чехословакія і Європа в 1968», Університет імені Коменського (м. Братислава, Словаччина, 5-7.10.2018 р.)
 • Семінар «Студій Живої Історії – програми неформальної історичної освіти» (м. Миргород, 24 січня 2019 р.)
 • Всеукраїнський семінар керівників, методистів наукових відділень історії МАН України «Усна історія: проблеми та перспективи використання наративних джерел в історичних наукових дослідженнях» Мала академія наук, Національний історичний музей України, ( Київ, 15 травня 2019);
 • 17-18 травня 2019 року Берлін, щорічна конференція «Забуті історія(ї)» Міжнародної волонтерської організації Акція спокути для служби миру (Aktion Sühnenzeichen Friedendinste Jahressammlung 2019 „Vergessene Geschichte(n)“) тема виступу: «Досвід створення експозиції Меморіального музею пам’яті жертв тоталітаризму «Родинна пам’ять» в Шостці».
 • Засідання усноісторичного клубу в Запорізькому національному університеті (відбулося 20-21 червня 2019)
 • Фестиваль Живої історії. Подіумна дискусія «Як говорити і писати про трагічні і контроверзійні теми». ( Київ, 28 – 29 вересня, 2019).
 • Міжнародний воркшоп «Conflicting Memories of the War and Occupation», організаторами якого стали: Центр усної історії КНУ, Critical Global Studies Institute, Sogang University, Seoul, Memorial Sites Gestapokeller and Augustaschacht, Osnabrück, Memorial and Museum Sachsenhausen, Oranienburg. (Київ, 20-25 жовтня, 2019)
 • Віртуальний семінар «Устна історія і колективна пам’ять» Організатори робоча група з вивчення постсоціалістичної пам’яті і порівняльному вивиченню пам’яті (PoSoCoMeS) при міжнародній асоціації дослідників пам’яті (13 серпня 2020. https://youtu.be/EHGDVxKDe-Q)
 • Міжнародний онлайн-семінар «Відкриті архіви для молодих науковців» (19 листопада 2020 р.)
 • Міжнародна наукова конференція «Друга світова війна та започаткування нової хвилі української еміграції» (Київ, 19 вересня, 2019)
 • Міжнародний онлайн-воркшоп «Forced Labour in Eastern Europe and Oral History (Примусова праця у Східній Європі та усна історія)» (Берлін, Сеул, Київ, 18-22 січня 2021)
 • Міжнародний освітній онлайн-семінар «Forced Labour in Transnational Perspective» A Digital Seminar for Educators from South Korea, Ukraine, Germany» (Берлін, Сеул, Берлін, 6-11 грудня 2021 р.)
 • Вебінар (онлайн) для вчителів «Остарбайтери з України у Третьому райху» (15 лютого 2022 р.) Запис https://youtu.be/KZw4OUozG2I
 • Доповідь у Гайдельберзькому університеті імені Карла Рупрехта на тему: «Erinnern, das Leben rettet. Projekte der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft in der Ukraine vor und während des Krieges“ / Пам’ять, яка рятує життя. Проекти Фонду «Пам’ять, відповідальність та майбутнє в Україні напередодні та під час війни» (Пастушенко Т.В.)

Матеріали архіву опубліковані:

 • «Вогонь майдану: денник революції 21.11.2013-22.02.2014».  [Автор ідеї: Збіѓнев  Ѓлюза. Співавтори: Мацей Ковальчик, Анна Ріхтер, Микола Боровик та інш.] Щоденник. – Варшава.: READ ME, 2015 р. – С. 144 ISBN 978-83-64476-44-0
 • Kinder des Krieges. Biografi sche Aufzeichnungen aus der Ukraine und Deutschland / Kiew: Phonix-Verlag, 2018. – 352 S. ISBN 978-966-136-556-7 / Діти війни. Спогади очевидців з України та Німеччини / Авт-упор: Ветцель Петер, Гулей Анастасія, Даниленко Любов, Енглер Мелані, Лангер Кай, Пастушенко Тетяна, Райхель Майк– Київ: Видавництво Фенікс, 2018 – 352 с. (Ukrainian  and German language)
 • В’язні з України в концтаборі Маутгаузен : історія та пам’ять / Берндл Руслана, Кальтенбруннер Маттіас, Пастушенко Тетяна. Київ: Фенікс, 2019. 376 с. 
 • Друга світова війна та нацистська окупація у спогадах киян. Упор. Боровик М. Дробкова Н., Пастушенко Т. Київ: Саміт-книга, 2020, 352 с.

На основі матеріалів архіву опубліковано:

 • Боровик М., Пастушенко Т. Усна історія: сучасність та перспективи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2012. №111. – С.4-6.
 • Боровик М. Пам’ять про війну в усних джерелах (на матеріалах проекту «Україна в роки Другої світової війни: повсякденний досвід виживання») // Боровик М.А., Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – №111. – С. 18-21.
 • Дробкова Н. Проект з усної історії: «Радянська повсякденна культура 1970-х – першої половини 1980-х рр.: формування радянського способу життя» // Наталія Дробкова, Матеріали міжнародної наукової конференції «Комунікативні горизонти усної історії», м. Переяслав-Хмельницький. – 2013. – С. 202 – 207;
 • Боровик М. Колаборація і колаборанти в повсякденному сприйнятті мешканців України (на матеріалах усноісторичного проекту “Україна в роки Другої світової війни: повсякденний досвід виживання”) // Сторінки воєнної історії України. – 2013. Вип. 16. С. 156-167;
 • Боровик М., Влада як фактор колективної ідентичності в Україні в роки Другої світової війни. // «Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді»: Матеріали Міжнар. наук. конф., [м.Львів] 25-26 вересня 2014 р. / [Упорядники: О. Р. Кісь, Г. Г. Грінченко, Т. В. Пастушенко]. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2014. – 284 с.;
 • «Прийшла озброєна людина»: повсякденне сприйняття радянських партизанів населенням України в роки Другої світової війни в усних джерелах. //  Боровик М., Боротьба за Україну в 1943-1944 роках: влада, збройні сили, суспільство. Збірник наукових праць. – Київ.: Інститут історії НАН України, 2014 р. – C. 553 – 561.
 • Колаборація і колаборанти в повсякденному сприйнятті мешканців України (на матеріалах усноісторичного проекту «Україна в роки Другої світової війни: повсякденний досвід виживання») // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей / Відп. ред. О. Є. Лисенко. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії НАН України, 2013. – Вип. 16. – C. 165 – 168.
 • Пастушенко Тетяна. Початок Другої світової війни у спогадах жителів Закарпаття: за матеріалами усноісторичних проектів // Історичний часопис з богемістики і словакістики. Випуск 6. Політичне закулісся війни та миру в історії словаків і чехів – Ужгород: Видавництво TIMPANI, 2017 – С. 157 – 170;
 • Дробкова Наталія. Повсякденне життя мешканців України в роки німецької окупації в усних автобіографічних спогадах «дітей війни //, Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура», м. Київ. – 2017. – С. 440 – 446.
 • Borovyk Mykola. Collaboration and collaborators in Ukraine during the Second World War: Between myth and memory, in Formulas of Betrayal: Traitors, collaborators and deserters in contemporary European politics of memory, Gelinada Grinchenko and Eleonora Narvselius (eds.) Palgrave Macmillan, 2018, p. 285-308.
 • Borovyk Mykola. (In)different memory: the Second World War in the memory of the last war generation in Ukraine, in Memory, History and Identity in Contemporary Ukraine, eds. Małgorzata Głowacka-Grajper and Anna Wylegała, Indiana University Press, 2020, pp. 91-113.