Процедура захисту дисертації на здобуття ступенів кандидата та доктора наук представлена на сайті Науково-консультаційного центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про захист докторів філософії

Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії відбувається відповідно до Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії у разових спеціалізованих вчених радах. 

Разова спеціалізована вчена рада створюється за наказом МОН після розгляду клопотання ЗВО, у якому здобувач підготував дисертацію. До складу Ради входить п’ятеро осіб: голова, двоє рецензентів, двоє опонентів.

Вимоги до голови Вимоги до рецензентів Вимоги до опонентів
– 3 публікації за 5 років (монографії, розділи монографій, статті у періодичних наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН, або у періодичних наукових виданнях інших держав)

– з них 1 – Scopus / WoS Core Collection

– публікації мають бути за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію здобувача

Не може бути:

  • науковий керівник здобувача
  • керівник або заступник керівника ЗВО чи установи, де утворюється Рада
  • співавтор наукових публікацій здобувача
  • рецензент монографії здобувача
  • близька особа здобувача

  Не можуть бути:

  • близькі особи здобувача
  • науковий керівник здобувача
  • співавтори наукових публікацій здобувача