Метою освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії “Історія та археологія” є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця за спеціальністю 032 «Історія та археологія», здатного до самостійної дослідно-інноваційної, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у галузі історичної науки, культури, архівної справи, викладацької роботи у вищих навчальних закладах.

ОНП відкрита на історичному факультеті у 2016 році. У 2020 році вібувся перший випуск здобувачів освіти за ОНП, а також – первинна акредитація експертами Національного агентсва із забезпечення якості освіти. ОНП акредитована рішенням Національного агентства: сертифікат про акредитацію №1049 від 18.12.2020, дійсний до 01.07.2026 р. З матеріалами акредитаційної справи можна ознайомитися за посиланням.

З метою удосконалення ОНП “Історія та археологія”, історичний факультет розпочинає збір відгуків та пропозицій від стейкголдерів – роботодавців, випускників, абітурієнтів, викладачів та представників акредитаційних інституцій.

Залишити свій відгук Ви можете в будь-який із наступних способів:

  • заповнити онлайн-форму;
  • відправити гаранту ОНП, декану історичного факультету – Івану Казимировичу Патриляку (history_dpt.head@univ.net.ua, 044 239-32-12);
  • відправити заступнику декана історичного факультету з наукової роботи – Андрію Павловичу Ковалю (koval.andrii@knu.ua, 044 234-09-71).

За результатами акредитаційної експертизи розроблено проєкт нової редакції освітньо-наукової програми, розглянутий науково-методичною комісією (26.04.2021) та вченою радою історичного факультету (27.04.2021). Запрошуємо стейкголдерів та інших зацікавлених осіб подавати свої пропозиції до проєкту: