Метою освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії “Історія та археологія” є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця за спеціальністю 032 «Історія та археологія», здатного до самостійної дослідно-інноваційної, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у галузі історичної науки, культури, архівної справи, викладацької роботи у вищих навчальних закладах.

ОНП відкрита на історичному факультеті у 2016 році. У 2020 році вібувся перший випуск здобувачів освіти за ОНП, а також розпочалася робота над первинною акредитацією експертами Національного агентсва із забезпечення якості освіти. З матеріалами акредитаційної справи можна ознайомитися за посиланням.

З метою удосконалення ОНП “Історія та археологія”, історичний факультет розпочинає збір відгуків та пропозицій від стейкголдерів – роботодавців, випускників, абітурієнтів, викладачів та представників акредитаційних інституцій.

Залишити свій відгук Ви можете в будь-який із наступних способів:

  • заповнити онлайн-форму [у розробці];
  • відправити гаранту ОНП – Марині Геннадіївна Палієнко (arhives@univ.kiev.ua, 044 239-32-24);
  • відправити заступнику декана історичного факультету з наукової роботи – Андрію Павловичу Ковалю (koval.andrii@knu.ua, 044 234-09-71).