Закони України
Про освіту (2017) Переглянути
Про вищу освіту (2014) Переглянути
Про наукову та науково-техічну діяльність (2016) Переглянути
Постанови Кабінету міністрів України
Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (№167 від 6 березня 2019 р.) Переглянути
Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії (№44 від 12 січня 2022) Переглянути
Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) (№261 від 23 березня 2016 р.) Переглянути 
Накази Міністерства освіти і науки України

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації (12.01.2017  № 40)

 Переглянути

Документи КНУ

Порядок проходження документів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, які подаються на здобуття ступеня доктора філософії

Переглянути

Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів/ад’юнктів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2020 рік). Введено в дію наказом ректора від 28.05.2020 №162-34

Переглянути