Закони України
Про вищу освіту (2014) Переглянути
Про наукову та науково-техічну діяльність (2016) Переглянути
Постанови Кабінету міністрів України
Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (№167 від 6 березня 2019 р.) Переглянути
Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів (№ 567 від 24 липня 2013 р.) – чинний до 31.12.2020 Переглянути
Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) (№261 від 23 березня 2016 р.) Переглянути 
Накази Міністерства освіти і науки України

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації (12.01.2017  № 40)

 Переглянути

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (23.09.2019  № 1220)

Переглянути