Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.

Історичний факультет готує докторів філософії за освітньо-науковою програмою третього рівня “Історія та археологія”.

 

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

НОРМАТИВНА БАЗА

ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

ОПИС ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ТА РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

ГРАФІК НАВЧАННЯ ТА РОЗКЛАД ІСПИТІВ

ДЛЯ СТЕЙКГОЛДЕРІВ

Канал у Telegram для оперативного інформування аспірантів історичного факультету:

Паралельно на історичному факультеті функціонують дві спеціалізовані вчені ради, що присвоюють ступені кандидата та доктора історичних наук:

Д 26.001.01
Наказ МОН про створення:  1413
Дата початку повноважень:  24.10.2017
Дата закінчення повноважень:  24.10.2020
Контактний телефон:  2393318
Email ради:  D2600101@univ.net.ua
Факультет:  Історичний факультет
Спеціальність:  07.00.02 – Всесвітня історія  / 07.00.05 – Етнологія
Голова ради:  Капелюшний Валерій Петрович
Заступник голови:  Мордвінцев В’ячеслав Михайлович
Вчений секретар:  Пількевич Андрій Леонідович
Д 26.001.20
Наказ МОН про створення:  1643
Дата початку повноважень:  28.12.2019
Дата закінчення повноважень:  31.12.2020
Контактний телефон:  239-32-12; 239-34-85
Email ради:  D2600120@univ.net.ua
Факультет:  Історичний факультет
Спеціальність:  07.00.01 – Історія України  / 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Голова ради:  Слюсаренко Анатолій Гнатович
Заступник голови:  Даниленко Олександр Вікторович
Вчений секретар:  Іваницька Лілія Василівна

Відділ аспірантури та докторантури

історичного факультету

(ауд. 350) тел. (044) 239-32-74