Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.

Підготовка в аспірантурі відбувається у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016р. №261, “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)” та наказу МОН України № 655 від 10.06.2016 р. «Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол № 8/2 від 08 червня 2016 року)».

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

НОРМАТИВНА БАЗА

ОПИС ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

 

 

Відділ аспірантури та докторантури

Історичного факультету

(ауд. 350) тел. (044) 239-32-74

 

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF