Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.

Історичний факультет готує докторів філософії за освітньо-науковою програмою третього рівня “Історія та археологія”.

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

НОРМАТИВНА БАЗА

ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

ГРАФІК НАВЧАННЯ ТА РОЗКЛАД ІСПИТІВ

ДЛЯ СТЕЙКГОЛДЕРІВ

 

Відділ аспірантури та докторантури

історичного факультету

(ауд. 350) тел. (044) 239-32-74