Спеціальність

Освітній рівень:

Гарант Профільна кафедра
КАФЕДРА
Email: Email:

Тел.:

Мета освітньої програми:

Цілі освітньої програми:

Особливості освітньої програми:

Опис освітньої програми Навчальний план Програмні результати навчання

Навчальні дисципліни:

Перспективи для працевлаштування:

Спеціальність 032 Історія та археологія, перший (бакалаврський) рівень.
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА З ОКРЕМИМ КОНКУРСОМ (денна ф.н.):

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ»

У 2016 році історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках спеціальності 032«ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ» вперше оголосив набір студентів освітнього ступеню «бакалавр» на освітню програму «СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ». Студенти цієї освітньої програми вивчатимуть історію Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, балканських держав, країн Балтії, а також Росії, Білорусі, Молдови та Закавказзя. Крім основної іноземної мови (англійської), передбачається вивчення студентами на вибір східноєвропейських мов (польської, чеської, сербської, хорватської).

 Глобальні геостратегічні зрушення, що відбулися в країнах Центральної, Південно-Східної та Східної Європи наприкінці ХХ ст., вимагають поглибленого експертно-аналітичного дослідження соціальних і культурних процесів міжетнічної і міжконфесійної та політичної ситуації в Європі. Зростання інтересу до Східної Європи  передбачає необхідність дослідження мовних, культурних, політичних та правових традицій східноєвропейських країн. Студенти освітньої програми матимуть змогу здобувати теоретичні знання з історії країн регіону, а також практичні навики під час ознайомлення із основними історичними джерелами і проходження практики у державних, наукових та освітніх установах. Нова спеціалізація сприятиме формуванню комплексних знань з питань соціального, політичного, економічного та культурного розвитку східноєвропейських країн, спільних та відмінних рис Західної та Східної Європи, особливостей окремих країн регіону.

Студенти освітньої програми отримають поглибленні знання з етногенезу народів Східної Європи, давньої, середньовічної, нової та новітньої історії народів і країн регіону, розвитку культурних процесів, етнонаціональних та міжетнічних процесів тощо. Студенти зможуть самостійно обирати окремі дисципліни і блок дисциплін за власними науковими вподобаннями, які глибше розкривають питання давньої та нової історії слов’янських країн, Першої та Другої світових війн, політичної трансформації країн регіону в ХХ ст., демократичних перетворень в країнах постсоціалістичного табору та місця США у цих подіях, інтеграційних процесів у євроатлантичні структури.

Вибір блоку та окремих дисциплін дозволить студенту краще зорієнтуватися у обраній сфері наукових зацікавлень, поглибити знання з обраної ним самим країни, періоду чи тематики.

Студенти освоять навики міждисциплінарного підходу наукового аналізу історичної реальності, отримують фундаментальну мовну підготовку. Поглиблена мовна практика (вивчення польської, чеської, сербської чи хорватської  мов) дозволяє краще оволодіти інформацією з першоджерел, ознайомитися з найновішими науковими розробками з обраної тематики дослідження, навести контакти з науковцями з-за кордону, здобути практику в країнах регіону та, за бажання, продовжити навчання за кордоном. Контактам з іноземними освітніми установами та окремими науковцями сприяють тривалі зв’язки, які має Київський національний університет імені Тараса Шевченка з університетами Словаччини, Польщі, Болгарії, Сербії, Хорватії, Чорногорії, Македонії, Латвії. Крім того, мовна практика дозволить студентам успішно конкурувати на українському та світовому ринках праці, працювати в урядових, неурядових та міжнародних організаціях, дипломатичних відомствах.

Студенти, які забажають вивчати історію сусідніх з Україною європейських держав і народів, зможуть обрати своєю спеціалізацією історію Польщі, Чехії, Словаччини, Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Македонії, Болгарії, Угорщини, Румунії, Албанії, країн Балтії від давнини до сьогодення. Інший блок дисциплін зацікавить студентів, які захочуть вивчати історію Росії, минуле і сьогодення взаємовідносин між Україною та Росією, історію внутрішньої та зовнішньої політики Росії, її військової, інформаційної, економічної експансії та політики російського уряду відносно народів Північного Кавказу та Балкан. До цього блоку відносяться також дисципліни з історії країн, що в минулому входили до складу Російської держави і зараз перебувають у сфері її геополітичних інтересів: Білорусі, Молдови та країн Закавказзя.

Для того щоб стати студентом історичного факультету слід подати в електронному вигляді(переважно) чи особисто (для визначених категорій вступників) документи до приймальної комісії.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їхні вагові коефіцієнти для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Освітня програма Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт 
Східноєвропейські історичні студії Українська мова та література 101 0,2
Історія України 120 0,6
Іноземна мова / Географія 101 0,2
Додаток до атестата 0
Підготовчі курси 0