Спеціальність 014 Середня освіта, перший (бакалаврський) рівень

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА З ОКРЕМИМ КОНКУРСОМ (денна ф.н.):

014.03 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ)»

 

На історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 2018 року здійснюється підготовка істориків за освітньою програмою 014.03 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ) спеціальності 014 Середня освіта.

Українська держава проголосила одним із пріоритетів своєї діяльності реформування та розвиток середньої освіти. Збільшення державного фінансування, достойна заробітна платня вчителям, високий соціальний статус педагога, робота на перспективу процвітання України стануть запорукою успіху власника диплома Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Середня освіта» освітньою програмою «Середня освіта (Історія)».

Концепція побудови «Нової української школи», яка проголошена і реалізовується Міністерством освіти і науки України, має на меті створити школу, у якій буде приємно навчатись учням, почесно працювати вчителем, батьки і вчителі виступатимуть партнерами у вихованні нових поколінь громадян України. Українська школа стане відкритою, цікавою та сучасною, а для цього вона потребує нового педагога, який зможе втілити концепцію, реалізувати свої здібності, забезпечити своє майбутнє та майбутнє наступних поколінь. Саме на це спрямована підготовка вчителів-істориків на історичному факультеті в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Навчання в Шевченковому Університеті – гарантія якості Вашої підготовки до роботи за обраним фахом і до життя в сучасному світі. Ви отримаєте і розвинете необхідні для педагога нової української школи глибокі знання, навички критичного мислення, когнітивної гнучкості, вміння приймати рішення, творчо вирішувати комплексні завдання. Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня. Це мистецтво Ви опануєте навчаючись на бакалаврській програмі «Середня освіта (Історія)».

Ґрунтовні знання з історії України та всесвітньої історії забезпечать необхідну фахову базу, педагогічні та психологічні дисципліни сформують майстерність для майбутньої професії.

Базові історичні дисципліни даватимуть поглиблені знання, сучасне бачення історії України, всесвітньої історії, історії мистецтв, історії освіти від давнини до сьогодення. Студіювання дисциплін із психології та педагогіки, проходження педагогічних практик дозволить Вам навчитися проводити ефективні сучасні уроки (Урок-гра, Урок-дослідження, Урок-подорож, Урок-конкурс тощо), підготуватися до спілкування з учнями різних класів та їх батьками. Опановуючи дисципліни психолого-педагогічного спрямування Ви отримаєте необхідні компетентності сучасного вчителя нової української школи.

Крім профільних історичних та психолого-педагогічних дисциплін Ви вивчатимете дисципліни, які дозволять викладати у школі предмети чи факультативи пов’язані з філософією та художньою культурою.

Практична підготовка в межах програми «Середня освіта (Історія)» має особливе значення. Під час джерелознавчої практики студенти отримують навички роботи з історичними джерелами в центральних державних архівах, музеях чи польових експедиціях. Фольклор, українські традиції, вцілілі артефакти збиратимуть студенти під час етнологічної практики за результатами якої зможуть поповнити новими матеріалами й експонатами музеї університету.  Проходження педагогічних практик відбуватиметься у найкращих школах міста Києва і познайомить із передовим досвідом проведення уроків з історії в сучасній школі, сприятиме формуванню власних навичок роботи в ролі вчителя та класного керівника.

Вивчення іноземної мови дозволить студентам вже по завершенню першого курсу володіти мовою на рівні, який забезпечить участь у програмах міжнародної академічної мобільності. Скориставшись академічною мобільністю студенти зможуть відвідати університети Польщі, Німеччини, Данії, Італії, Хорватії, Франції та інших країн Центральної та Західної Європи.

Студенти, навчаючись на освітній програмі «Середня освіта (Історія)» починаючи з другого курсу вільно обиратимуть частину дисциплін у кожному семестрі. Також студентам запропоновано на вибір два блоки дисциплін спеціалізації: «Вчитель історії в спеціалізованій школі з поглибленим вивченням суспільно-гуманітарних дисциплін» та «Історична дидактика».

Спеціалізація «Вчитель історії в спеціалізованій школі з поглибленим вивченням суспільно-гуманітарних дисциплін» передбачає вивчення студентами спеціальних фахових дисциплін пов’язаних із організацією роботи вчителя історії, інноваціями в шкільній історичній освіті, основами психологічного тренінгу та педагогіки діалогу, історичним краєзнавством, музеєзнавством, екскурсологією та шкільним туризмом.

Спеціалізація «Історична дидактика» включає в себе поглиблене вивчення особливостей сучасної шкільної історичної освіти, психології особистості, методичного забезпечення навчання історії, організації науково-дослідної, позакласної і позашкільної роботи з історії, застосування інформаційних технологій у професійній сфері історика, картографічних методів у навчанні історії, ознайомлення з етнічною історією, візуальною історією, історичною географією.

Обравши освітню програму 014.03 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ) Ви отримаєте:

– найкращу базову підготовку з історичних та психолого-педагогічних дисциплін;

– навчання на бюджеті;

– можливість проживання в гуртожитку;

– проходження педагогічних практик у найкращих школах міста Києва;

– участь в програмах академічної мобільності;

– працевлаштування у ліцеях та гімназіях.

Класична історична освіта у поєднанні з досягненнями сучасних педагогічних технологій дозволить Вам дивитися з упевненістю в майбутнє своє, майбутнє дітей України, майбутнє самої Української держави.

Диплом Київського національного університету імені Тараса Шевченка  запорука Вашого успіху!!!

Для того щоб стати студентом історичного факультету слід подати в електронному вигляді (переважно) чи особисто (для визначених категорій вступників) документи до приймальної комісії.

 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їхні вагові коефіцієнти для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Освітня програма Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт 
Середня освіта (Історія) Українська мова та література 101 0,2
Історія України 120 0,6
Іноземна мова / Географія 101 0,2
Додаток до атестата 0
Підготовчі курси 0