Спеціальність 014 Середня освіта

Предметна спеціалізація: 014.03. Середня освіта (історія)

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Гарант освітньої-програми:

кандидат історичних наук, доцент

Пижик Андрій Миколайович

Профільна кафедра
Кафедра новітньої історії України

Контакти

email: pyzhyk@knu.ua

тел.: (044) 239-32-89

[згорнути]

Мета освітньої програми: формування професійних компетентностей майбутніх учителів історії базової та профільної середньої школи.

Цілі освітньої програми: навчання вчителів-істориків на історичному факультеті підготовку педагогів, здатних втілювати концепцію “Нової української школи”,  працювати в закладах середньої освіти, реалізувати свої здібності, забезпечити своє майбутнє та майбутнє наступних поколінь.

Особливості освітньої програми: спеціальна освіта для забезпечення освітньо-виховного процесу у закладах середньої освіти (за предметною спеціалізацією “Історія”), з урахуванням теоретичних основ історичних наук; сучасних теорій наук про освіту, загальної і вікової психології, методики навчання історії. Участь в етнографічних експедиціях та інших видах польової практики, практичні заняття в державних архівних установах м. Києва, педагогічна практика в загальноосвітніх закладах Києва.


Опис освітньої програми
2018
2022

Навчальні дисципліни

1 рік навчання

Іноземна мова

Вступ до університетських студій

Історія української та зарубіжної культури

Давня історія України

Історія та культура Стародавнього світу

Психологія

Вікова фізіологія та шкільна гігієна

Педагогіка

Педагогіка середньої освіти

Історія освіти в Україні з давніх часів до кінця ХІХ ст.

Джерелознавство

Вступ до спеціальності

Преісторія та основи археології

Українська мова у професійній комунікації

Архівознавство

[згорнути]
2 рік навчання

Філософія

Середньовічна історія України

Нова історія України

Історія середніх віків та раннього нового часу

Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки

Педагогіка середньої освіти

Історія освіти в Україні в новітню добу

Українські науково-освітні центри за кордоном

Спеціальні історичні дисципліни

Етнологія

[згорнути]
3 рік навчання

Науковий образ світу

Соціально-політичні студії

Новітня історія України (з початку ХХ ст. – до Другої світової війни)

Новітня історія України (від початку Другої світової війни – до 1991 р.)

Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки

Історія мистецтв

Шкільна історична освіта в Україні та світі

Людина і світ в середній школі

[згорнути]
4 рік навчання

Іноземна мова

Соціально-політичні студії

Історична екологія

Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Сучасна історія України (від 1991 – до сьогодення)

Педагогічна майстерність

Методика викладання історії у школі

Художня культура в середній школі

[згорнути]
Практики

Джерелознавча практика

Етнографічна практика

Педагогічна практика (знайомство з робою класного керівника)

Педагогічна практика

[згорнути]
Дисципліни блоку "Вчитель історії в спеціалізованій школі з поглибленим вивченням суспільно-гуманітарних дисциплін"

Історичне краєзнавство

Музеєзнавство

Організація роботи вчителя історії. Кабінет історії

Діагностика на уроках історії

Педагогіка діалогу

Українська революція 1917-1921 рр. у шкільному курсі історії

Екскурсологія

Інновації в шкільній історичній освіті

Україна в роки Другої вітової війни у шкільному курсі історії

Шкільний туризм

Основи психологічного тренінгу

[згорнути]
Дисципліни блоку "Історична дидактика"

Основи шкільної історичної освіти

Інформаційні технології в професійній сфері історика

Контроль і оцінювання на уроках історії

Методичне забезпечення навчання історії

Психологія особистості

Історична географія. Картографічні методи в навчанні історії

Позакласна і позашкільна робота з історії

Візуальна історія

Організація науково-дослідної роботи учнів з історії

Форми організації навчального процесу на уроках історії

Етнічна історія України

[згорнути]

Перспективи для працевлаштування: бакалавр середньої освіти (історія) може працювати в базовій та профільній середній школі та закладах позашкільної освіти учнівської молоді, займати посади асистента вчителя, вчителя; має право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.