Спеціальність 032 Історія та археологія, перший (бакалаврський) рівень.
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА З ОКРЕМИМ КОНКУРСОМ (денна ф.н.):

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «СВІТОВЕ УКРАЇНСТВО В ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ ПОСТУПІ»

 

Факультет/Інститут Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Бал Ваговий коефіцієнт 
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Денна форма навчання

Світове українство в цивілізаційному поступі Українська мова та література 101 0,25
Історія України 120 0,5
Іноземна мова або Географія 101 0,2
Додаток до атестату 0,05