Спеціальність 032 Історія та археологія, перший (бакалаврський) рівень.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА З ОКРЕМИМ КОНКУРСОМ (денна ф.н.):

 «СВІТОВЕ УКРАЇНСТВО В ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ ПОСТУПІ»

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їхні вагові коефіцієнти для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Освітня програма Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт 
Світове українство в цивілізаційному поступі (з поглибленим вивченням іноземних мов) Українська мова та література 101 0,2
Історія України 120 0,6
Іноземна мова / Географія 101 0,2
Додаток до атестата 0
Підготовчі курси 0