Спеціальність

Освітній рівень:

Гарант Профільна кафедра
КАФЕДРА
Email: Email:

Тел.:

Мета освітньої програми:

Цілі освітньої програми:

Особливості освітньої програми:

Опис освітньої програми Програмні результати навчання

Навчальні дисципліни:

Перспективи для працевлаштування:

 Спеціальність 032 Історія та археологія, перший (бакалаврський) рівень

Запрошуємо на навчання

за бакалаврською освітньою програмою

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА КУЛЬТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ

(з поглибленим вивченням іноземних мов)»

 

На історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється підготовка істориків за бакалаврською освітньою програмою «Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов)» спеціальності 032 Історія та археологія.

Історія України – це більше ніж напрямок у історичній науці. Історія України – частина національного світогляду, складова загальної культури як суспільства, так і людини.

Історію треба знати і вивчати, щоб творити сучасне й майбутнє, враховуючи досвід і не повторюючи помилок попередників.

Студенти, навчаючись за програмою «Історія України та культурна антропологія», опанують усі найдрібніші аспекти історії України, оволодіють програмою зі всесвітньої історії від найдавніших часів до сучасності, отримують навички роботи з історичними джерелами в архівах та музеях, археологічними артефактами та етнографічними матеріалами під час польових експедицій.

Навчання за освітньою програмою включає понад 40 обов‘язкових навчальних дисциплін, які вивчають усі студенти даної освітньої програми. Фаховий рівень знань поглиблюється навчанням за спеціалізаціями. Студент вільно обирає одну з трьох спеціалізацій «Давня, середньовічна та нова історія України» (Кафедра давньої та нової історії України), «Історія України в новітню добу: людина, суспільство, держава» (Кафедра новітньої історії України) і «Етнічна історія та етнокультура» (Кафедра етнології та краєзнавства). Починаючи з 2 курсу студенти відвідують дисципліни вільного вибору попередньо обравши їх із запропонованого списку.

Студенти поглиблено вивчають англійську, німецьку чи польську мову (за вибором). Вільне володіння іноземною мовою дозволяє брати участь в різноманітних міжнародних програмах студентського обміну, проходити стажування в університетах європейських країн (Польща, Німеччина, Хорватія, Данія, Чехія, Швеція та ін.).

 

ПЕРЕВАГИ освітньої програми «Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземної мови)»

– ґрунтовне вивчення історії України, робота з оригінальними унікальними історичними джерелами;

– поглиблене вивчення іноземної мови, участь в програмах міжнародної       академічної мобільності;

– найбільша максимальна кількість місць державного замовлення за      спеціальністю 032 Історія та археологія;

– проведення наукових досліджень, участь у міжнародних та всеукраїнських студентських конференціях, експедиціях;

– активна участь у студентському самоврядуванні, спортивних змаганнях, флешмобах, воркшопах; громадська діяльність, реалізація творчого         потенціалу;

– зустрічі з видатними особистостями сучасної України, науковцями, політиками, військовими, діячами культури, представниками мас-медіа;

– перспективи продовження навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» та подальшого працевлаштування за обраним фахом.

 

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускник освітньої програми «Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземної мови)» може працювати в:

– туристичній, науковій, освітянській, організаційно-управлінській сферах,

– органах державної влади і місцевого самоврядування;

– аналітично-інформаційних інституціях;

– друкованих та електронних засобах масової інформації;

– соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях;

– народознавчих, пам’яткоохоронних та музейних установах, тощо.

 

Навчання за освітньою програмою Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов) спеціальності 032 Історія та археологія в Київському національному університеті  імені Тараса Шевченка пріоритетний вибір майбутніх українських істориків.

Творимо сучасну історію України разом!

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їхні вагові коефіцієнти для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Освітня програма Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт 
Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов) Українська мова та література 101 0,2
Історія України 120 0,6
Іноземна мова / Географія 101 0,2
Додаток до атестата 0
Підготовчі курси 0