Спеціальність

Освітній рівень: бакалавр

Гарант Профільна кафедра
КАФЕДРА
Email: Email:

Тел.:

Мета освітньої програми:

Цілі освітньої програми:

Особливості освітньої програми:

Опис освітньої програми Програмні результати навчання

Навчальні дисципліни:

1 рік навчання

Іноземна мова

Вступ до університетських студій

Науковий образ світу

Історія України (з давніх часів до середини ХІV ст.)

Історія України (середина ХІV – середина ХVІІ ст.)

Преісторія

Історія давньої Греції. Історія давнього Риму

Історія Стародавнього Сходу

Історія Середньовічного Сходу

Інформаційні технології в професійній сфері історика

Джерелознавство

Вступ до спеціальності історія

Археологія

Етнологія

Спеціальні історичні дисципліни

[згорнути]
2 рік навчання

Історія України (середина ХІV – середина ХVІІ ст.)

Історія України (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.)

Історія середніх віків та раннього нового часу

Історія Центральної та Південно-Східної Європи доби середньовіччя та раннього нового часу

Нова історія країн Азії та Африки

Українська етнологія

Історія Східної Європи та Росії

Архівознавство

[згорнути]
3 рік навчання

Соціально-політичні студії

Історія України (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.)

Історія України (ХІХ ст.)

Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки

Новітня історія країн Азії та Африки

Нова та новітня історія Центральної та Південно-Східної Європи

Історія християнських церков в Україні

Історичне краєзнавство

Історія СРСР

[згорнути]
4 рік навчання

Іноземна мова

Філософія

Історична екологія

Історія України (з початку ХХ ст. – до Другої світової війни)

Історія України (від початку Другої світової війни – до сьогодення)

Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки

Новітня історія країн Азії та Африки

Історія СРСР

Історія міжнародних відносин

Комплексний кваліфікаційний іспит з історії та археології

Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

[згорнути]
Практики

Археологічна

Архівно-музейна

Етнографічна

Краєзнавча

[згорнути]
Блок дисциплін "Історична регіоналістика"

Історія християнської церкви і християнізації Центрально-Східної Європи

Історія римського світу доби пізньої античності

Київська топоніміка

Музеєзнавство

Велика Британія та її імперія в ХХ – на початку ХХІ ст.

Особливості історичного розвитку Польщі

Етнокультура міст і містечок

Російський імперіалізм ХVІІІ – початок ХХІ ст.

Джерела з української топоніміки

Історія європейського мистецтва доби Відродження

Крим в історії України

Латинська Америка в епоху глобалізації

Громадянські війни та міжетнічні конфлікти на Балканах (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

Курсова робота

[згорнути]
Блок дисциплін "Суспільно-політичні процесі в Україні та світі"

Феодальне місто України-Руси VІ–ХІІІ ст.

Військова історія України

Історія державних символів країн світу

Екскурсологія

Музейний туризм

Історія цивілізацій Доколумбової Америки

Історія анархізму

Православна церква в Україні (ХІХ – на початку ХХ ст.)

Український національний рух у ХІХ ст.

Історія міжнародних організацій (ХХ – поч. ХХІ ст.)

Таємні товариства в Європі (ІІ – ХІХ ст.)

Спецслужби в новітній історії України

Відносини між США та Китаєм: історія та сучасний стан

Курсова робота

[згорнути]
Вибіркові дисципліни Перелік 1

Походження людини

Історична антропологія

Історія науки і техніки

Сучасне американське суспільство

Історія сучасного світу

Етнополітика в Україні: історія і сучасність

[згорнути]
Вибіркові дисципліни Перелік 2

Династія Габсбургів в історії європейських народів

Вікінги та їх роль в історії середньовічної Європи

Україна в міжнародних організаціях

Історія культури західноєвропейського Середньовіччя

Науково-освітня та культуротворча діяльність української діаспори

[згорнути]
Вибіркові дисципліни Перелік 3

Історія зброї

Історія анархізму

Історія європейського мистецтва доби Відродження

Україна в європейському цивілізаційному вимірі

Історія та теорія медіа

[згорнути]
Вибіркові дисципліни Перелік 4

Американські президенти

Календарна обрядовість українців

Українське мистецтво на сучасному етапі

Українці в світі

Альтернативна історія

[згорнути]

 

Перспективи для працевлаштування: