Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Гарант освітньої програми Профільна кафедра
кандидат історичних наук, доцент

Рижов Сергій Миколайович

Кафедра археології та музеєзнавства

Контакти

Гарант: seryzh@knu.ua

Кафедра: arch@univ.kiev.ua 

Тел.: (044) 239-32-92

[згорнути]

Мета освітньої програми: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з археології та преісторії, що ередбачає, у тому числі, вміння застосовувати фахові компетентності при реалізації професійних завдань в цій галузі, навчики експедиційної, лабораторно-камеральної, фондової роботи.

Цілі освітньої програми: навчити студентів у світі старожитностей бачити об’єкт для вивчення господарства, побуту, культури, історії племен і народів, що жили в минулому, навчити майбутніх магістрів і аспірантів використовувати глибокий аналіз конкретних археологічних матеріалів для історичних узагальнень та власних висновків.

Особливості освітньої програми: бакалавр історії та археології може працювати в профільних академічних інститутах, музейних установах (фахівець по роботі з фондами), в науковій сфері, в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електроннихз засобах масової інформації, PR-технологіях; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях, центрах дитячої та юнацької творчості (керівник гуртка, помічних педагога-організатора).


Опис освітньої програми

2020

2018

Навчальні дисципліни:

1 рік навчання

Англійська мова (1-й семестр)

Вступ до університетських студій

Історія української та зарубіжної культури

Вступ до преісторії

Історія Стародавнього Сходу

Вступ до археології

Історія археології

Історія музейної справи

Англійська мова (2-й семестр)

Давня та середньовічна історія України

Історія давньої Греції. Історія давнього Риму

Методика польових археологічних досліджень

Археологія України

Українська мова у професійній комунікації

Загальна антропологія

[згорнути]

2 рік навчання

Англійська мова (3-й семестр)

Філософія

Історія середніх віків та раннього нового часу

Палеоліт Старого світу

Історія Середньовічного Сходу

Фіксація археологічних джерел

Технологія керамічного виробництва в давнину

Англійська мова (4-й семестр)

Нова та новітня історія України

Початкове заселення Америки

Преісторія України

Основи музеєзнавства

Мезоліт Східної Європи

Неоліт Східної Європи

[згорнути]

3 рік навчання

Англійська мова (5-й семестр)

Археологічна типологія та класифікація

Археологія доколумбової Америки

Експериментальна археологія

Енеоліт України

Технологія виготовлення кам’яних виробів

Англійська мова (6-й семестр)

Науковий образ світу

Історія мистецтв

Історія пам’яткоохоронної справи

Доба бронзи в Україні

Технології металургії та металообробки в давнину

[згорнути]

4 рік навчання

Англійська мова (7-й семестр)

Антична археологія Північного Причорномор’я

Археологія раннього залізного віку

Соціально-політичні студії

Екологія археологічних поселень

Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Археологія Київської Русі

Комплексний кваліфікаційний іспит з історії та археології

Археологія ранніх слов’ян

[згорнути]

Дисципліни блоку "Інтердисциплінарні дослідження в археології"

Геоінформаційні системи в археології

Давні цивілізації в зібраннях музеїв світу

Етноархеологія

Просторова археологія

Палеографія

Археологічне джерелознавство

Археозоологія

Археологія та палеоеографія давньої людини

Антропосоціогенез

Києвознавство

Історіографія антропології

[згорнути]

Дисципліни блоку "Сучасна археологія: аналітичні та презентаційні аспекти"

Мисливці на мамонтів

Музейна консервація та реставрація

Експозиційна робота музеїв

Науково-фондова робота музеїв

Сучасні реконструктивні методи в археології

Археологічне музеєзнавство

Культурно-освітня робота музеїв

Державна реєстрація археологічних об’єктів

Первісне мистецтво

Археологічна термінологія в англомовній фаховій літературі (англійською мовою)

Мистецтво Київської Русі за археологічними джерелами

[згорнути]

Практики

Археологічна дослідницька практика (виробнича, з відривом від теоретичного навчання)

Археологічна навчальна практика (навчальна, з відривом від теоретичного навчання)

Архівна практика (виробнича, з відривом від теоретичного навчання)

Музейна практика (виробнича, з відривом від теоретичного навчання)

[згорнути]

Перспективи для працевлаштування: бакалавр програми «Археологія та преісторія» може працювати в профільних академічних інститутах, музейних установах, в науковій, організаційно-управлінській сферах, в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо. Види професійної діяльності: може працювати викладачем закладу вищої освіти, молодшим науковим співробітником, вчителем, експертом.