Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Гарант освітньої програми

доктор історичних наук, доцент

Котляров Петро Миколайович

Профільна кафедра

Кафедра історії мистецтв

 

 

Контакти

Email: art.history@knu.ua

Тел.: (044) 239-33-10

[згорнути]

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі історії мистецтв, що передбачає застосування певних мистецтвознавчих теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Особливості освітньої програми: Обов’язкова музеєзнавча виробнича практика; практичні заняття у різнопрофільних музеях та галереях м. Києва

Опис освітньої програми

2022

2020

2018

Навчальні дисципліни:

1 рік навчання

 • Англійська мова
 • Вступ до університетських студій
 • Історія української та зарубіжної культури
 • Давня та середньовічна історія України
 • Археологія та преісторія
 • Історія Стародавнього Сходу
 • Джерелознавство
 • Історія давньої Греції. Історія давнього Риму
 • Історія мистецтва Стародавнього світу
 • Мистецтво давньої Греції і Риму
 • Вступ до 3 історії мистецтв
 • Інформаційні технології в професійній сфері історика
 • Мистецтво та культура Київської Русі

[згорнути]

2 рік навчання

 • Філософія
 • Нова історія України
 • Історія середніх віків та раннього нового часу
 • Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки
 • Історія Середньовічного Сходу
 • Нова та новітня історія країн Азії та Африки
 • Мистецтво Середніх віків
 • Зарубіжна етнологія
 • Мистецтво Візантії
 • Друга іноземна мова (італійська)

[згорнути]

3 рік навчання

 • Науковий образ світу
 • Новітня історія України
 • Новітня історія країн Західонї Європи та Америки
 • Мистецтво Відродження
 • Мистецтво доби Бароко і Класицизму
 • Історія СРСР
 • Мистецтво України ХVII – XVIII ст.
 • Практичний курс іноземної мови (італійська)

[згорнути]

4 рік навчання

 • Англійська мова
 • Соціально-політичні студії
 • Історична екологія
 • Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
 • Мистецтво ХІХ ст.
 • Мистецтво ХХ – ХХІ ст.
 • Мистецтво України ХІХ – ХХ ст.
 • Мистецтво країн Сходу
 • Українське мистецтво на сучасному етапі

[згорнути]

Блок дисциплін «Історія мистецтва Сходу»

 • Етнологія народів Сходу
 • Китайська ділова мова
 • Культура країн Сходу в середні віки
 • Мистецтво країн Сходу XVII-XVIII ст.
 • Китайська мова (мистецтвознавча термінологія)
 • Культура і мистецтво Китаю XVIII-XIX ст.
 • Сучасні китайські митці та їх художня мова
 • Китайська мова для ділового спілкування
 • Китайська мова

[згорнути]

Блок дисциплін "Мистецтво й соціум: виміри взаємодії"

 • Міфологія в мистецтві народів Європи
 • Основи мистецької естетики
 • Мистецтвознавча періодика
 • Ренесансний гуманізм: теорії, практики, конфлікти
 • Стилі та напрями в мистецтві України ХІХ ст.
 • Історія світових релігій
 • Історія костюму та моди
 • Історія фотографії
 • Мистецтво та ідеологія
 • Музичне мистецтво XIX століття
 • Українське мистецтво XX ст. в особах

[згорнути]

Блок дисциплін "Міждисциплінарний підхід в історії мистецтв"

 • Декоративно-прикладне мистецтво доби античності
 • Портретна іконографія
 • Риторичне мистецтво
 • Традиційне мистецтво народів Азії
 • Дохристиянське мистецтво Київської Русі
 • Епістолярне мистецтво
 • Побут і культура киян XIX – XX ст.
 • Місце особистості в художній творчості
 • Культура та мистецтво народів Північної Європи
 • Стиль модерн  у європейському мистецтві
 • Відеоарт: історія, сучасність, перспективи

[згорнути]

Практики

 • Археологічна практика
 • Джерелознавча практика
 • Музеєзнавча навчальна практика
 • Музеєзнавча виробнича практика

[згорнути]

Вибіркові дисципліни Перелік 1

 • Історія етикету та етикетознавства
 • Історія та культура кельтських народів Західної Європи
 • Культура та традиції народів Балканського півострова
 • Соціокультурні міфи в Україні та світі: історія та сучасність
 • Історія України в документальному кіно
 • Вікінги-романи-варяги. Ранньосередньовічні скандинави в Європі та Америці
 • Таємні організації в історії країн Сходу
 • Китайське мистецтво XX-XXI ст.

[згорнути]

Вибіркові дисципліни Перелік 2

 • Мистецтво італійського Відродження
 • Історичний жанр у мистецтві
 • Новітня українська література
 • Мистецька спадщина української діаспори
 • Арабо-ізраїльські війни в другій половині ХХ ст.
 • Мистецтво Європи і Сходу у XVIII-XIX ст.

[згорнути]

Вибіркові дисципліни Перелік 3

 • Повсякденне життя та практики епохи Ренесансу
 • Геральдичне мистецтво
 • Стиль Модерн в європейській культурі кінця ХІХ – початку ХХ ст.
 • Шлюбна дипломатія в Європі у ХVI – XVIII ст.
 • Історичний контекст серіалу “Гра престолів”
 • Історичні портрети диктаторів Європи
 • Історія радянської дипломатії

[згорнути]

Вибіркові дисципліни Перелік 4

 • Північне Відродження і Реформація XVI ст.
 • Історія Баухауса: конфлікт мистецтва і політики
 • Історія світових імперій
 • Повсякденне життя російського імператорського двору
 • Жанр “утопія” у літературній традиції: від Античності до Раннього Нового часу
 • Сучасне індійське мистецтво

[згорнути]

Вибіркові дисципліни Перелік 5

 • Архітектура: функції, конструкції, стиль (XIX – XX ст.)
 • Основи академічного письма
 • Сучасне мистецтво країн Південної та Східної Азії

[згорнути]

Вибіркові дисципліни Перелік 6

 • Популярна культура ранньомодерної Європи
 • Палацово-паркова архітектура України

[згорнути]

 

Перспективи для працевлаштування:

Робочі місця в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях; в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PRR-технологіях; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо; в базовій та профільній середній школі та закладах позашкільної освіти учнівської молоді; в музейних установах та мистецьких галереях; робота в кураторських групах з організації виставкової діяльності.

Види професійної діяльності: сфера практичного мистецтвознавства.