Спеціальність

Освітній рівень:

Гарант Профільна кафедра
КАФЕДРА
Email: Email:

Тел.:

Мета освітньої програми:

Цілі освітньої програми:

Особливості освітньої програми:

Опис освітньої програми Навчальний план Програмні результати навчання

Навчальні дисципліни:

Перспективи для працевлаштування:

Спеціальність 032 Історія та археологія, перший (бакалаврський) рівень.
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА З ОКРЕМИМ КОНКУРСОМ (денна ф.н.):

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ»

У 2016 році історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках спеціальності 032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ» вперше оголосив набір студентів освітнього ступеню «бакалавр» на освітню програму «ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ».

Освітня програма з історії мистецтв передбачає вивчення історії розвитку мистецтв починаючи від первісних розписів і завершуючи сучасним відео-артом, інсталяціями та перформансами.

Мета програми полягає в ознайомленні з основними віхами розвитку зображувального мистецтва й формуванні навичок самостійного розуміння та дослідження творів мистецтв.

Студенти вчаться самостійно сприймати й аналізувати пам’ятки мистецтва минулого і сучасності. Важливою складовою бакалаврської програми є знайомство з методами історичного вивчення мистецтва зарубіжних країн та України, персоналіями митців, мистецькими стилями, основними напрямами, виражальними засобами образотворчого мистецтва. Програма передбачає оволодіння професійною термінологією, класичними та новітніми науковими підходами до історії та теорії мистецтва, вмінням орієнтуватися у хронологічних та географічних рамках напрямів і стилів розвитку мистецтва, фахово аналізувати твори живопису, графіки, скульптури та архітектури; знаннями основних світових музейних колекцій та галерей.

Студентам запропоновані курси з історії світового мистецтва, проблем та основних напрямків сучасного мистецтва світу та України, художньої критики, технік зображувального мистецтва та музеєзнавства тощо.

Студенти освітньої програми «Історія мистецтв» здобувають класичну гуманітарну освіту. Крім поглибленого вивчення мистецтвознавчих дисциплін, вона включає знання з української та світової історії, археології, антропології, етнології. Індивідуальний підхід до навчання забезпечується шляхом самостійного вибору студентами тематики власної наукової роботи й 25% дисциплін. Навчання відбувається у Червоному корпусі університету, поруч з яким розташовані провідні українські музеї та галереї. З їхніми експозиціями студенти знайомляться як самостійно, так і під час екскурсій та практичних занять. 

Міжнародні зв’язки

Навчання на освітній програмі «Історія мистецтв» передбачає залучення студентів до конференцій та наукових проектів, які здійснюються спільно з науковцями Австрії, Великої Британії, Німеччини, Франції та інших країн. У межах навчальної практики планується відвідання експозицій провідних європейських музеїв. Під час навчання на бакалаврській програмі передбачене вивчення англійської мови, яке дозволить студентам вже по завершенню першого курсу володіти мовою на рівні В1, і далі продовжувати вдосконалювати свої знання на факультативі з тим, щоб на четвертому курсі скласти іспит і отримати відповідний сертифікат. Крім того, студенти тільки цієї освітньої програми вивчають другу іноземну мову італійську, що також засвідчується відповідним сертифікатом.

Перспективи працевлаштування

Відкриття освітньої програми «Історія мистецтв» обумовлене потребами арт-ринку України, обсяги якого вже сьогодні, за оцінками фахівців, перевищують $100 млн. й мають перспективи до подальшого зростання. Твори мистецтва в усі часи розглядалися як вигідна інвестиція й на сьогоднішній день формування музейних та приватних колекцій пам’яток культури й мистецтва є актуальним як ніколи. Ринок потребує фахівців, які здатні надавати консультації щодо формування таких колекцій, здійснювати експертну оцінку творів мистецтва, втілювати в життя оригінальні художні та виставкові проекти.

Більше інформації на сайті кафедри історії мистецтв: http://www.art.history.univ.kiev.ua

Для того щоб стати студентом історичного факультету слід подати в електронному вигляді (переважно) чи особисто (для визначених категорій вступників) документи до приймальної комісії.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їхні вагові коефіцієнти для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Освітня програма Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт 
Історія мистецтв Українська мова та література 101 0,2
Історія України 120 0,6
Іноземна мова / Географія 101 0,2
Додаток до атестата 0
Підготовчі курси 0