Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Гарант освітньої програми: Профільна кафедра

Таран Макар Анатолійович

Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн

 

Контакти

Гарант: taranmakar@knu.ua 

Кафедра: kafedra447@ukr.net

Тел.: (044) 239-34-24

[згорнути]
Матеріали для вступників

[згорнути]

 


Мета освітньої програми: підготувати фахівців у галузі історії та археології з поглибленим вивченням історії Сходу, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері історії та археології, а також спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з аналізом, перекладом письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (із науково-дослідною, критично-аналітичною і прикладною метою), організацією успішної комунікації східною мовою (турецькою або китайською), а також підготувати істориків-сходознавців з широким доступом до працевлаштування чи подальшого навчання.

Цілі освітньої програми:

Особливості освітньої програми: вивчення східних мов, обов’язкові навчальні та виробниці практики (археологічна, джерелознавча, музеєзнавча, перекладацька), можливість стажування у країнах Сходу; професійна кваліфікація “фахівець з перекладу”.

Опис освітньої програми

2018

2020

Навчальні дисципліни

 • Обов’язкові компоненти
1 рік навчання

 • Вступ до університетських студій
 • Українська та зарубіжна культура
 • Науковий образ світу
 • Археологія та преісторія
 • Давня, середньовічна та нова історія України
 • Вступ до сходознавства
 • Історія Стародавнього Сходу
 • Історія Середньовічного Сходу
 • Українська громада в країнах Сходу
 • Іноземна мова (англійська) – І семестр
 • Іноземна мова (англійська) – ІІ семестр
 • Вступ до східного мовознавства – І семестр
 • Вступ до східного мовознавства – ІІ семестр

[згорнути]
2 рік навчання

 • Новітня історія України
 • Джерела до історії Сходу
 • Нова історія Азії та Африки – ІІІ семестр
 • Нова історія Азії та Африки – ІV семестр
 • Історія українського та зарубіжного китаєзнавства
 • Етногенез народів Азії
 • Відносини країн Сходу з Україною: історія та сучасність
 • Науково-дослідна робота історика-сходознавця
 • Іноземна мова (англійська) – ІІІ семестр
 • Іноземна мова (англійська) – ІV семестр

[згорнути]
3 рік навчання

 • Новітня історія країн Азії та Африки
 • Історія міграційних процесів в країнах мусульманського Сходу в новітню добу
 • Історія сходознавства (Близький та Середній Схід)
 • Історія кримськотатарського народу
 • Іноземна мова (англійська мова) (5-й семестр)
 • Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки
 • Турецький чинник у міжнародних відносинах: історія та сучасність
 • Сучасна історія Азії та Африки
 • Іноземна мова (англійська мова) (6-й семестр)

[згорнути]
4 рік навчання

 • Філософія
 • Історія міжнародних відносин
 • Історія країн Близького та Середнього Сходу в період “Холодної війни”
 • Історія зовнішньої політики та дипломатії Китаю
 • Історія інтеграційних процесів в Східній Азії
 • Іноземна мова (англійська мова) (7-й семестр)
 • Соціально-політичні студії
 • Основи екології
 • Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
 • Китай в період реформ та відкритості
 • Історія відносин США з країнами Східної Азії

[згорнути]
Практики

 • Археологічна практика
 • Джерелознавча практика
 • Музеєзнавча практика

[згорнути]
 • Вибіркові компоненти
Дисципліни блоку "Історична тюркологія та переклад"

 • Виробнича практика (професійний переклад з турецької мови)
 • Курсова робота з історії Туреччини в новий та новітній час: історико-культурний аспект
 • Курсова робота з історії Туреччини в новий та новітній час: соціально-економічний розвиток
 • Курсова робота з історії Туреччини в новий та новітній час: суспільство і держава
 • Східна мова (турецька): базовий рівень (3-й семестр)
 • Східна мова (турецька): базовий рівень (4-й семестр)
 • Східна мова (турецька): середній рівень (5-й семестр)
 • Східна мова (турецька): середній рівень (6-й семестр)
 • Теорія та практика перекладу (турецька мова) (7-й семестр)
 • Теорія та практика перекладу (турецька мова) (8-й семестр)

[згорнути]
Дисципліни блоку "Історичне китаєзнавство та переклад"

 • Виробнича практика (професійний переклад з китайської мови)
 • Курсова робота з історії Китаю в новий та новітній час: історико-культурний аспект
 • Курсова робота з історії Китаю в новий та новітній час: соціально-економічний розвиток
 • Курсова робота з історії Китаю в новий та новітній час: суспільство і держава
 • Східна мова (китайська): базовий рівень (3-й семестр)
 • Східна мова (китайська): базовий рівень (4-й семестр)
 • Східна мова (китайська): середній рівень (5-й семестр)
 • Східна мова (китайська): середній рівень (6-й семестр)
 • Теорія та практика перекладу (китайська мова) (7-й семестр)
 • Теорія та практика перекладу (китайська мова) (8-й семестр)

[згорнути]

 

Перспективи для працевлаштування: бакалавр історії та археології (сходознавство) може працювати в науковій, освітній, суспільно-політичній, туристичній, журналістській галузях; в органах державної влади та місцевого самоврядування, у наукових і аналітично-інформаційних інституціях, друкованих та електронних засобах масової інформації, радіо- і телемовлення, у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях та партіях.

Видами професійної діяльності бакалавра історії та археології (сходознавство) можуть стати: розробник експериментальних проектів в галузях суспільних і гуманітарних наук; співробітник туристичних фірм і туристичних операторів; аналітик у громадських організаціях, редактор проектів на історичну тематику в друкованих та електронних ЗМІ, на радіо та телебаченні.