Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Гарант освітньої програми: Профільна кафедра

Таран Макар Анатолійович

Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн

 

Контакти

Гарант: taranmakar@knu.ua 

Кафедра: kafedra447@ukr.net

Тел.: (044) 239-34-24

[згорнути]
Матеріали для вступників

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їхні вагові коефіцієнти для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Освітня програма Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт 
Сходознавство Українська мова та література 110 0,2
Історія України 120 0,6
Іноземна мова / Географія 110 0,2
Додаток до атестата 0
Підготовчі курси 0

[згорнути]

 


Мета освітньої програми: підготувати фахівців у галузі історії та археології з поглибленим вивченням історії Сходу, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері історії та археології, а також спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з аналізом, перекладом письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (із науково-дослідною, критично-аналітичною і прикладною метою), організацією успішної комунікації східною мовою (турецькою або китайською), а також підготувати істориків-сходознавців з широким доступом до працевлаштування чи подальшого навчання.

Цілі освітньої програми:

Особливості освітньої програми: вивчення східних мов, обов’язкові навчальні та виробниці практики (археологічна, джерелознавча, музеєзнавча, перекладацька), можливість стажування у країнах Сходу; професійна кваліфікація “фахівець з перекладу”.

Опис освітньої програми Програмні результати навчання
2020

2018

Навчальні дисципліни:

1 рік навчання

Вступ до університетських студій

Українська та зарубіжна культура

Науковий образ світу

Археологія та преісторія

Давня, середньовічна та нова історія України

Вступ до сходознавства

Історія Стародавнього Сходу

Історія Середньовічного Сходу

Українська громада в країнах Сходу

Іноземна мова (англійська) – І семестр

Іноземна мова (англійська) – ІІ семестр

Вступ до східного мовознавства – І семестр

Вступ до східного мовознавства – ІІ семестр

[згорнути]
2 рік навчання

Новітня історія України

Джерела до історії Сходу

Нова історія Азії та Африки – ІІІ семестр

Нова історія Азії та Африки – ІV семестр

Історія українського та зарубіжного китаєзнавства

Етногенез народів Азії

Відносини країн Сходу з Україною: історія та сучасність

Науково-дослідна робота історика-сходознавця

Іноземна мова (англійська) – ІІІ семестр

Іноземна мова (англійська) – ІV семестр

[згорнути]
3 рік навчання

[згорнути]
4 рік навчання

[згорнути]
Практики

Археологічна практика

Джерелознавча практика

Музеєзнавча практика

[згорнути]
Дисципліни блоку "Історична тюркологія та переклад"

[згорнути]
Дисципліни блоку "Історичне китаєзнавство та переклад"

[згорнути]

 

Перспективи для працевлаштування: бакалавр історії та археології (сходознавство) може працювати в науковій, освітній, суспільно-політичній, туристичній, журналістській галузях; в органах державної влади та місцевого самоврядування, у наукових і аналітично-інформаційних інституціях, друкованих та електронних засобах масової інформації, радіо- і телемовлення, у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях та партіях.

Видами професійної діяльності бакалавра історії та археології (сходознавство) можуть стати: розробник експериментальних проектів в галузях суспільних і гуманітарних наук; співробітник туристичних фірм і туристичних операторів; аналітик у громадських організаціях, редактор проектів на історичну тематику в друкованих та електронних ЗМІ, на радіо та телебаченні.