ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:  

032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ»;

014.03 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ)»;

027 «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМЯТКОЗНАВСТВО»;

029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА».

ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ З ОКРЕМИМ КОНКУРСОМ

І. Спеціальність 032 Історія та археологія

Американістика та європейські студії  (сканована версія опису освітньої програми)

Археологія та преісторія (сканована версія опису освітньої програми)

Сходознавство (сканована версія опису освітньої програми)

Східноєвропейські історичні студії (сканована версія опису освітньої програми)

Історія (заочна форма навчання) (сканована версія опису освітньої програми)

Історія мистецтв (сканована версія опису освітньої програми)

Історія України та культурна антропологія (сканована версія опису освітньої програми)

Практична (публічна) історія (сканована версія опису освітньої програми)

Світове українство в цивілізаційному поступі (сканована версія опису освітньої програми)

ІІ. Спеціальність 014.03 Середня освіта (історія)

Середня освіта (історія) (сканована версія опису освітньої програми)

ІІІ. Спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Музеєзнавство, пам’яткознавство (сканована версія опису освітньої програми)

ІV. Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Архівістика та управління документацією    (сканована версія опису освітньої програми)

СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У 2019 РОЦІ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ (ДЛЯ ВСТУПНИКІВ З ПІЛЬГАМИ)

Перелік документів, які мають подати вступники до відбіркової комісії для зарахування на навчання за результатами широкого конкурсу:

 • документ, що посвідчує особу;
 • військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;
 • документ про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
 • копії перелічених документів;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4;
 • картонну папку-швидкозшивач;
 • 2 конверти з марками.

    Вступивши на історичний факультет, Ви отримаєте унікальну можливість оволодіти всіма тонкощами ремесла історика, набути вправності у риториці, розвинути свої аналітичні здібності, навчитися визначати вартість мистецьких цінностей, оволодієте іноземними мовами, будете створювати власні наукові та науково-популярні тексти.

    Історичний факультет – це Ваш найреальніший шанс стати відомим вченим, блискучим викладачем, педагогом, державним діячем, політичним технологом, вправним адміністратором і діловодом, високооплачуваним аналітиком, організатором туристичної і музейної справи, фахівцем у царині публічного використання історії, спеціалістом з генеалогії та історії мистецтв.

    Вивчаючи з нами минулі епохи Ви перетворюєтесь на будівничих нового світу. Ми вчимо шукати причини, виявляти зв’язки, аналізувати наслідки. Передбачати майбутнє – справа неможлива. Але творити й формувати майбутнє держави та свої особисті перспективи – це необхідність. Ви оволодієте унікальними здатностями пояснювати сьогодення, чим живе і в якому напрямку розвивається сучасний світ.

 Навчальний процес на історичному факультеті постійно модернізується, широко застосовуються технічні засоби та комп’ютерні технології. Факультет має постійні зв’язки із зарубіжними навчальними закладами та науковими установами в яких студенти отримають можливість пройти стажування.

  Студентам історичного факультету надається можливість проживання в гуртожитку та проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за контрактом у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка. На факультеті створені всі умови для заняттями студентами спортом за власним бажанням та для реалізації свого творчого потенціалу.

  Всі студенти, які навчатимуться на історичному факультеті за спеціальностями 032 Історія та археологія (загалом 9 освітніх програм), 027 Музеєзнавство, пам‘яткознавство, 029 Архівістика та управління документацією014.03 Середня освіта (історія), отримають висококваліфіковану підготовку за фахом і перспективу вступу до магістратури за обраною вузькою спеціалізацією, забезпечать собі майбутнє гідне працевлаштування в Україні чи за кордоном.

Наш факультет – це запорука Вашого успіху, яким Ви не маєте права знехтувати!

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Освітні програми денної форма навчання Перелік конкурсних предметів Мінімальний бал допуску до участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт Вартість навчання за контрактом (грн)
 • Американістика та європейські студії (з поглибленим вивченням іноземних мов)

 

 • Сходознавство
Українська мова та література  110  0,25
Історія України 120 0,5  35.100
Іноземна мова / Географія 110  0,2 
Додаток до атестата 0,05 29.850
 • Середня освіта (Історія)
 • Історія мистецтв
 • Східноєвропейські історичні студії
 • Археологія та преісторія
 • Музеєзнавство, пам’яткознавство
Українська мова та література 101 0,25 29.850
Історія України 120 0,5
 • Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов)
 • Практична (публічна) історія (з поглибленим вивченням іноземних мов)
 • Світове українство в цивілізаційному поступі (з поглибленим вивченням іноземних мов)
Іноземна мова / Географія 101 0,2  35.100
Додаток до атестата 0,05
 • Архівістика та управління документацією
Українська мова та література 101 0,25 29.850
Історія України 120 0,5
Іноземна мова / Математика 101 0,2
Додаток до атестата 0,05
Освітня програма заочної форми навчання Перелік конкурсних предметів Мінімальний бал допуску до участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт  Вартість навчання за контрактом 
 • Історія
Українська мова та література 101 0,25 21.500
Історія України 110 0,5
Іноземна мова / Географія 101 0,2
Додаток до атестата 0,05

Окремі, визначені правилами прийому категорії вступників  можуть вступати за співбесідою або на основі вступних іспитів.