ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ!

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ У 2023 РОЦІ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:  

032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ»;

014.03 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ)»;

027 «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМЯТКОЗНАВСТВО»;

029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА».

ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ З ОКРЕМИМ КОНКУРСОМ


І. Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітня програма Опис
Американістика та європейські студії (з поглибленим вивченням іноземних мов)  [pdf]
Археологія та преісторія [pdf]
Історія мистецтв [pdf]
Практична (публічна) історія [pdf]
Краєзнавство, екскурсознавство та історико-культурний туризм [pdf]
Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов) Опис освітньої програми
Світове українство в цивілізаційному поступі Опис освітньої програми
Східноєвропейські історичні студії [pdf]
Сходознавство [pdf]

ІІ. Спеціальність 014.03 Середня освіта (історія)

Середня освіта (історія) Опис освітньої програми

ІІІ. Спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Музеєзнавство, пам’яткознавство [pdf]

ІV. Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Архівістика та управління документацією [pdf]

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У 2023 РОЦІ

Вартість навчання

Спеціалізація ОП Форма Ліцензія Термін навчання Вартість
1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Повна сума за 4 роки
014 Середня освіта Середня освіта (Історія) Денна 30 4 роки 33400 38100 43800 46000 161300
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство Музеєзнавство, пам’яткознавство Денна 25 4 роки 33400 38100 43800 46000 161300
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Архівістика та управління документацією Денна 20 4 роки 33400 38100 43800 46000 161300
032 Історія та археологія Американістика та європейські студії (з поглибленим вивченням інозем.мови) Денна 90 4 роки 39300 44800 51500 54100 189700
032 Історія та археологія Археологія та преісторія Денна 20 4 роки 33400 38100 43800 46000 161300
032 Історія та археологія Історія мистецтв Денна 40 4 роки 33400 38100 43800 46000 161300
032 Історія та археологія Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням інозем.мови) Денна 70 4 роки 39300 44800 51500 54100 189700
032 Історія та археологія Краєзнавство, екскурсознавство та історико-культурний туризм Денна 25 4 роки 33400 38100 43800 46000 161300
032 Історія та археологія Практична (публічна) історія (з поглибленим вивченням інозем.мови) Денна 20 4 роки 39300 44800 51500 54100 189700
032 Історія та археологія Світове українство в цивілізаційному поступі (з поглибленим вивченням інозем.мови) Денна 20 4 роки 39300 44800 51500 54100 189700
032 Історія та археологія Східноєвропейські історичні студії Денна 20 4 роки 33400 38100 43800 46000 161300
032 Історія та археологія Сходознавство Денна 40 4 роки 33400 38100 43800 46000 161300

 

Ви також можете ознайомитися з усією інформацією стосовно вступу на порталі Приймальної комісії

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА КОНТРАКТОМ

    Вступивши на історичний факультет, Ви отримаєте унікальну можливість оволодіти всіма тонкощами ремесла історика, набути вправності у риториці, розвинути свої аналітичні здібності, навчитися визначати вартість мистецьких цінностей, оволодієте іноземними мовами, будете створювати власні наукові та науково-популярні тексти.

    Історичний факультет – це Ваш найреальніший шанс стати відомим вченим, блискучим викладачем, педагогом, державним діячем, політичним технологом, вправним адміністратором і діловодом, високооплачуваним аналітиком, організатором туристичної і музейної справи, фахівцем у царині публічного використання історії, спеціалістом з генеалогії та історії мистецтв.

    Вивчаючи з нами минулі епохи Ви перетворюєтесь на будівничих нового світу. Ми вчимо шукати причини, виявляти зв’язки, аналізувати наслідки. Передбачати майбутнє – справа неможлива. Але творити й формувати майбутнє держави та свої особисті перспективи – це необхідність. Ви оволодієте унікальними здатностями пояснювати сьогодення, чим живе і в якому напрямку розвивається сучасний світ.

 Навчальний процес на історичному факультеті постійно модернізується, широко застосовуються технічні засоби та комп’ютерні технології. Факультет має постійні зв’язки із зарубіжними навчальними закладами та науковими установами в яких студенти отримають можливість пройти стажування.

  Студентам історичного факультету надається можливість проживання в гуртожитку та проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за контрактом у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка. На факультеті створені всі умови для заняттями студентами спортом за власним бажанням та для реалізації свого творчого потенціалу.

  Всі студенти, які навчатимуться на історичному факультеті за спеціальностями 032 Історія та археологія (загалом 7 освітніх програм), 027 Музеєзнавство, пам‘яткознавство, 029 Архівістика та управління документацією014.03 Середня освіта (історія), отримають висококваліфіковану підготовку за фахом і перспективу вступу до магістратури за обраною вузькою спеціалізацією, забезпечать собі майбутнє гідне працевлаштування в Україні чи за кордоном.

Наш факультет – це запорука Вашого успіху, яким Ви не маєте права знехтувати!

 

Перелік конкурсних предметів та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Окремі, визначені правилами прийому категорії вступників, можуть вступати за співбесідою або на основі вступних іспитів.