Історичний факультет

Напрям підготовки 6.020302 Історія

Навчальні дисципліни 2017/2018 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень

4 курс

ДРУГИЙ семестр

 

 1. Дисципліни, які вивчають усі студенти курсу

Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки

Нова та новітня історія країн Латинської Америки

Історія міжнародних відносин

 

 1. Дисципліни спеціалізацій:
 • спеціалізація «Археологія та музеєзнавство»

Антична археологія Північного Причорномор’я

Археологія ранніх слов’ян

Науково-дослідна робота археолога

 

 • спеціалізація «Архівознавство та спеціальні галузі історичної науки»

Джерела особового походження

Історія джерелознавства в Україні

Науково-дослідна робота історика

 

 • спеціалізація «Етнічна історія та краєзнавство»

Вплив європейської культури на українське мистецтво

Населення світу: проблеми етнодемографії

Обрядово-магічна культура українців

 

 • спеціалізація «Історичні витоки українського народу та розвиток державотворчих процесів в Україні в давні та нові часи»

Етнокультурна історія України-Руси в 1 тис. н.е.

Історіографія історії України ХІХ ст.

Історія релігії і церкви в Україні

 

 • спеціалізація «Історія стародавнього світу, середніх віків та раннього нового часу»

Історіографія античної історії

Кочові імперії Середньовіччя та їх роль у цивілізаційному процесі

Культура західноєвропейського Відродження

 

 • спеціалізація «Історія формування та розвитку російської державності»

Двірцеві перевороти в Росії у XVIII ст.

Дискусійні питання історії «смути»

Культурний ренесанс в Росії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 

 • спеціалізація «Історія формування та розвитку слов’янських держав Центральної та Південно-Східної Європи»

Історія королівських династій країн Південно-Східної Європи у новий та новітній час

Науково-дослідна робота історика

Особливості історичного розвитку Словаччини

 

 • спеціалізація «Історія формування та розвитку української державності в новітню добу»

Етнополітичні процеси в Україні в контексті світового досвіду

Історія освіти та науки України у контексті закордонного досвіду

Історія української кооперації

 

 • спеціалізація «Основні тенденції розвитку зовнішньої та внутрішньої політики країн Західної Європи, Азії та Америки (нова та новітня доба»

Відносини між США та Китаєм: історія та сучасний стан

Європейські країни в контексті інтеграційних процесів після ІІ світової війни

Монархії Європи в світовій політиці

 

 1. КУРСИ ЗА ВИБОРОМ

(відповідно до заяв студентів)

Культурологія

Історія педагогіки

Династія Габсбургів в історії європейських народів

Логіка

Еристика. Теорія і практика аргументації

Історія державних установ в Україні

Основи конституційного права

Історія мистецтв