Історичний факультет

Напрям підготовки 6.020302 Історія

Навчальні дисципліни 2017/2018 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень

4 курс

ПЕРШИЙ семестр

 

Дисципліни, які вивчають усі студенти курсу

Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки

Історія слов’ян

Нова та новітня історія країн Азії та Африки

Історія цивілізацій доколумбової Америки

Політологія

Педагогіка та педагогічна майстерність

Курс історії у загальноосвітніх навчальних закладах та методика її викладання

Історія міжнародних відносин

 

Дисципліни спеціалізацій:

  • спеціалізація «Археологія та музеєзнавство»

Археологія доби міді-бронзи

Культурно-просвітницька робота музеїв

Ранній залізний вік

 

  • спеціалізація «Архівознавство та спеціальні галузі історичної науки»

Археографія

Джерела з історії незалежної України

Національна політика царизму в Україні

 

  • спеціалізація «Етнічна історія та краєзнавство»

Ментальність та національний характер етнічних спільнот

Народне мистецтво українців

Народне православ’я

 

  • спеціалізація «Історичні витоки українського народу та розвиток державотворчих процесів в Україні в давні та нові часи»

Історіографія історії України до кінця XVIII ст.

Українська палеографія

Українці в світі

 

  • спеціалізація «Історія стародавнього світу, середніх віків та раннього нового часу»

Методика праці з давньогрецько-мовними джерелами

Методика праці з латиномовними джерелами

Рицарство в середньовічній Європі

 

  • спеціалізація «Історія формування та розвитку російської державності»

Актуальні питання політичної історії Росії

Масони в Росії  (в XVIII ст. – початок ХХ ст.)

Монголи в Азії та Європі

 

  • спеціалізація «Історія формування та розвитку слов’янських держав Центральної та Південно-Східної Європи»

Громадянська війна в югославських землях в 1991–1995 рр.

Особливості історичного розвитку Чехії

Розпад першої Речі Посполитої (др. пол. XVIII ст.)

 

  • спеціалізація «Історія формування та розвитку української державності в новітню добу»

Анархізм в історії України

Релігійно-церковне життя України в умовах державної незалежності

Селянсько-повстанський рух в Україні

 

  • спеціалізація «Основні тенденції розвитку зовнішньої та внутрішньої політики країн Західної Європи, Азії та Америки (нова та новітня доба»

Культурно-мистецьке життя Західної Європи і США в першій половині ХХ ст.

Соціально-економічний розвиток Німеччини в ХХ ст.

Трансформація системи міжнародних відносин

 

КУРСИ ЗА ВИБОРОМ

(відповідно до заяв студентів)

Економіка

Сучасна політична історія України