Історичний факультет

Напрям підготовки 6.020302 Історія

Навчальні дисципліни 2017/2018 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень

3 курс

Другий семестр

КУРСИ ЗА ВИБОРОМ

(відповідно до заяв студентів; до складу груп можуть входити студенти різних освітніх програм)

 

Повсякденне життя та практики епохи Ренесансу

Американські президенти

Актуальні проблеми історії Другої світової війни

Повсякденне життя під час Першої світової війни

Феномен етнічності в соціальному вимірі

 

ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ:

І. Освітня програма «Американістика та європейські студії»

 1. Дисципліни, які вивчають усі студенти освітньої програми, незалежно від спеціалізації

Іноземна мова:

Англійська мова

Німецька мова

Іспанська мова

Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки

Нова та новітня історія країн Латинської Америки

Педагогіка та педагогічна майстерність

 1. Дисципліни спеціалізацій:
 • спеціалізація «Західна Європа та Америка в новий та новітній час»

Версальсько-Вашингтонська система міжнародних відносин

Монархії Європи в світовій політиці

Трансформація системи міжнародних відносин від віденського конгресу до початку Першої світової війни

—        спеціалізація «Історія стародавнього світу, середніх віків та раннього нового часу»

Етно-демографічні процеси в середньовічній Європі

Культура римського світу доби пізньої античності

Рицарство в середньовічній Європі

 

ІІ. Освітня програма «Історія»

 1. Дисципліни, які вивчають усі студенти освітньої програми, незалежно від спеціалізації

Історія України (з початку ХХ ст. — до Другої світової війни)

Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки

Історія СРСР

Педагогіка та педагогічна майстерність

 

Дисципліни спеціалізацій:

 • спеціалізація «Русистика»

Міжнародна політика Івана Грозного

 • спеціалізація «Археологія та музеєзнавство»

Археологія доби міді-бронз

 • спеціалізація «Давня, середньовічна та нова історія України»

Історія українського козацтва

 • спеціалізація «Етнічна історія та етнокультура»

Школи і напрямки в етнології

 • спеціалізація «Історія мистецтв»

Культура західноєвропейського Відродження

 • спеціалізація «Історія України в новітню добу: людина, суспільство, держава»

Націоналістичний рух в Україні 1920-1950-ті рр.

 

ІІІ. Освітня програма «Сходознавство»

 1. Дисципліни, які вивчають усі студенти освітньої програми, незалежно від спеціалізації

Іноземна мова:

Китайська мова

Турецька мова

Арабська мова

Новітня історія країн Західної Європи та  Північної Америки

Новітня історія країн Азії та Африки

Педагогіка та педагогічна майстерність

 

Дисципліна спеціалізації:

 • спеціалізація «Історія країн Близького та Середнього Сходу»

Турецько-українські відносини

 • спеціалізація «Історія країн Далекого Сходу»

Історія зовнішньої політики та дипломатії Китаю