Історичний факультет

Напрям підготовки 6.020302 Історія

Навчальні дисципліни 2017/2018 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень

3 курс

ПЕРШИЙ семестр

КУРСИ ЗА ВИБОРОМ

(відповідно до заяв студентів;

до складу груп можуть входити студенти різних освітніх програм)

 

Династія Габсбургів в історії європейських народів

Зовнішня політика Європейського Союзу

Історія науки і техніки

Культура повсякдення та поведінкові моделі суспільств Традиційного Сходу

Нідерландське Відродження: від Ван Ейка до Брейгеля

 

ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ:

І. Освітня програма «Американістика та європейські студії»

 1. Дисципліни, які вивчають усі студенти освітньої програми, незалежно від спеціалізації

Іноземна мова:

Англійська мова

Німецька мова

Іспанська мова

Історія міжнародних відносин

Нова історія країн Азії та Африки

Історія СРСР

Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки

Нова та новітня історія Центральної та Південно-Східної Європи

 1. Дисципліна спеціалізації:
 • спеціалізація «Західна Європа та Америка в новий та новітній час»

Міжнародні організації ХХ–початку ХХІ ст.

—           спеціалізація «Історія стародавнього світу, середніх віків та раннього нового часу»

Методика праці з давньогрецькомовними джерелами

 

ІІ. Освітня програма «Історія»

 1. Дисципліни, які вивчають усі студенти освітньої програми, незалежно від спеціалізації

Історія України (ХІХ ст.)

Нова історія країн Азії та Африки

Нова та новітня історія Центральної та Південно-Східної Європи

 

 1. Дисципліни спеціалізацій:
 • спеціалізація «Русистика»

Монголи в Азії та Європі (XII–XVIII ст.)

Російська політика на Балканах (XVII– початок ХХІ ст.)

Російський імперіалізм XVIII–XXI ст. 

 

 • спеціалізація «Археологія та музеєзнавство»

Археологія палеоліту

Вступ до музейництва

Проблеми мезоліту-неоліту

 

 • спеціалізація «Давня, середньовічна та нова історія України»

Православна церква в Україні

Суспільно-політичний рух в Україні на початку ХХ ст.

Українська палеографія

 

 • спеціалізація «Етнічна історія та етнокультура»

Етнографія народів Північної Європи

Етнокультура міст і містечок

Етноси Давньої Європи

 

 • спеціалізація «Історія мистецтв»

Мистецтво Давньої Греції та Риму

Мистецтво середньовічної Європи

Мистецтво та культура Київської Русі

 

 • спеціалізація «Історія України в новітню добу: людина, суспільство, держава»

Історія махновського руху

Повсякденне  життя населення УСРР 1920–1930-ті рр.

Політичні репресії в Україні 1920–1930-ті рр.

 

ІІІ. Освітня програма «Сходознавство»

 1. Дисципліни, які вивчають усі студенти освітньої програми, незалежно від спеціалізації

Іноземна мова:

Китайська мова

Турецька мова

Арабська мова

Історія міжнародних відносин

Історія СРСР

Новітня історія країн Азії та Африки

 1. Дисципліни спеціалізацій:
 • спеціалізація «Історія країн Близького та Середнього Сходу»

Арабський халіфат

Модернізаційні процеси в країнах Близького та Середнього Сходу в ХІХ – першій половині ХХ ст.

 • спеціалізація «Історія країн Далекого Сходу»

«Династійні історії» (чженши): історико-джерелознавчий вимір

Колоніальна експансія західних держав і народи Далекого Сходу