24 травня 2024 р., на ознаменування 190-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, буде проведена Міжнародна  наукова конференція VER KYIVIENS (Sub umbra castanearum) : «Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина: історія; релігія; культура».

May 24, 2024, to mark the 190th anniversary of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, the International Scientific Conference VER KYIVIENS (Sub umbra castanearum): “Societies of the Ancient, Medieval, and Early Modern Periods and Their Civilizational Heritage: History; Religion; Culture”.

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ (PDF)

CONFERENCE ANNOUNCEMENT (PDF)

Новини за темою