Кафедра історії Центральної та Східної Європи

Історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка

запрошує до участі у міжнародній науково-практичній конференції

на тему:

 

«Чехи та словаки в історії Центрально-Східної Європи ХХ-ХХІ ст.: від чехословакізму до  оксамитового розлучення»

яка відбудеться

28 жовтня 2023 року

початок о 10.00

 

Тематичні напрямки роботи конференції :

– Актуальні проблеми чеської та словацької історії: концептуальні підходи до аналізу та інтерпретації;

– Історичний досвід розбудови незалежних Чеської та Словацької Республік в умовах демократичного транзиту;

– Чеські та словацькі місця пам’яті в Україні як чинник європейської інтеграції та міжкультурного діалогу.

 

 До участі у Міжнародній науково-практичній конференції запрошуються науковці, студенти, аспіранти, здобувачі та всі зацікавлені особи.

 

Робочі мови конференції: українська, чеська, словацька, англійська.

Форма участі: очна, дистанційна.

 

Заявку необхідно надіслати до 20 жовтня 2023 року на електронну адресу:

kafedracee@gmail.com

ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ:

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника

2. Посада, місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання.

3. Електронна пошта

4. Контактний телефон

 

За підсумками роботи конференції буде виданий електронний збірник

Додаткова інформація (натисніть для перегляду)

 Оформлення статті:

 • Обсяг – до 0,5 друк. арк. сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;
 • Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм;
 • Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
 • Перший рядок – назва напрямку;
 • Другий рядок – прізвище та ініціали автора;
 • Третій рядок – науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад;
 • Наступний абзац – назва статті;
 • Текст
 • Посилання по тексту в квадратних дужках. Наприклад: [1, с.2.]
 • Літературу оформляти згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
 • Список цитованої літератури подавати за порядком використання.

Вартість публікації – 300 грн.

Реквізити :

Код валюти: UAH

IBAN: UA143348510000000002600549115

Назва компанії: ФОП Копиця Руслан Петрович

Назва банку: АТ “ПУМБ”

Код ЄДРПОУ: 2636918619

Обов’язково вказувати призначення платежу: розміщення наукової статті в електронному збірнику: «Чехи та словаки в історії Центрально-Східної Європи ХХ-ХХІ ст.»

[згорнути]

 

Новини за темою