Розпочинаємо формування Спеціального випуску 48 наукового фахового видання «Часопис української історії» (Зареєстровано Вищою атестаційною комісією України як фахове видання зі спеціальностей «Історичні науки» (протокол № 1-05/3 від 9 березня 2006 р.; див.: Бюлетень ВАК України. 2006. № 4. С. 5. Перереєстровано: протокол № 1 – 05/2 від 10 березня 2010 р.; Наказ МОН України: протокол № 747 від 13 липня 2015 р.).
«Часопис української історії» внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») за спеціальністю «Історичні науки» (наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 2.07.2020).
Ми маємо за честь опублікувати Ваші статті в нашому науковому фаховому журналі. Тому просимо до 15 вересня 2023 року надіслати нам свою статтю, оформлену згідно вимог видання.
Спеціальний випуск «Часопису української історії» буде присвячено 220-річчю з дня відходу у засвіти останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського. Статті, у яких відображені вперше віднайдені унікальні матеріали щодо життя та діяльності П. Калнишевського, будуть опубліковані безкоштовно. Решта – на загальних умовах.
Друга частина журналу вміщуватиме актуальні статті, що на основі архівних документів та опублікованих матеріалів висвітлюватимуть різні аспекти вітчизняної та всесвітньої історії від найдавніших часів до наших днів. Зокрема, аналізуватимуть питання суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного розвитку, історіографічні проблеми, історії науки та техніки, етнології тощо.
З повагою та найщирішими побажаннями – головний редактор
Анатолій Коцур і редакційна колегія «Часопису української історії».

Новини за темою