Шановні автори, запрошуємо подавати свої статті до “Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія”

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія» – це періодичне наукове видання, в якому публікуються матеріали і результати досліджень у сфері історії та історичних наук (археологія, архівознавство, етнологія, історіографія, джерелознавство та ін.).

Журнал включено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України (відповідно до НАКАЗУ Міністерства освіти і науки України №1643 від 28.12.2019)

У Віснику публікуються статті українською та англійською мовами.

Вісник виходить двічі на рік.

Інструкція для авторів: https://history.bulletin.knu.ua/Guidelines

Новини за темою