ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК
для здобувачів освіти історичного факультету

Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», Положення «Про про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», Стандарту вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, Стандарту вищої освіти за спеціальністю 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавства» для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, Стандарту вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Стандарту вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта» предметної спеціалізації 014.03 «Середня освіта (Історія)», Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших документів, що регламентують освітню діяльність Університету.

 

Новини за темою