Археологія та преісторія
Архівістика та управління документацією
Історія мистецтв
Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов)
Myзeєзнaвcтвo, пaм’яткoзнaвcтвo
Світове українство в цивілізаційному поступі
Середня освіта
Східноєвропейські історичні студії
Сходознавство
Американістика та європейські студії

 

В списках ще будуть доповнення…

Новини за темою