Результати вступного іспиту до аспірантури історичного факультету 2022 року
Спеціальність 032 – історія та археологія
Файл із результатами іспиту:

Новини за темою