Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Історичний факультет

Кафедра історії світового українства

Запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції молодих учених «Public History. Історія в публічному просторі», яка відбудеться 3–4 березня 2022 року.

Орієнтовні секції конференції:

– Формування публічної історії як нової галузі історичної науки

– Історик як публічний інтелектуал

– Публічна історія та історична пам’ять. Комеморативні практики в Україні та світі

– Музей – простір публічної історії

– Локальна історія: практичний вимір

– Історія в медіа та масовій культурі

– Українська діаспора та збереження історичної пам’яті українців

Учасниками конференції можуть стати молоді науковці, викладачі закладів вищої освіти, наукові співробітники, працівники музеїв, архівів, бібліотек, учителі, аспіранти, докторанти, учні-члени МАН, представники громадськості, незалежні дослідники.

Для участі у конференції необхідно до 21 лютого 2022 року заповнити форму за посиланням: https://forms.gle/81cywF8v38txok4c7

Конференція буде проходити в онлайн-форматі за допомогою програми ZOOM. Робочі мови – українська, англійська.

 

Усі учасники конференції отримають запрошення, програму та сертифікат. Усі документи й матеріали надійдуть в електронному вигляді.

Оргкомітет залишає за собою право відбору заявок.

 

Після завершення конференції упродовж кількох місяців буде сформовано та опубліковано на сайті історичного факультету електронний збірник матеріалів.

До 1 березня, учасники конференції, які отримали запрошення до участі в конференції, можуть надіслати тези своїх доповідей для публікації в електронному збірнику.

 

Вимоги до оформлення

Файл з тезами має містити прізвище автора.

Обсяг – від 5000 до 10000 знаків.

Тези повинні містити: ім’я (повністю) та прізвище автора; повну назву закладу чи установи, яку представляє автор; назву доповіді.

Шрифт – Times New Roman, розмір 14.

Текст має бути вирівняно по ширині, абзац – 0,5 см (виставляти через вкладку «Абзац»). Для встановлення абзацу не використовувати пробіли й Tab. Між словами має бути один пробіл.

Список джерел та літератури подається в кінці статті. Джерела вказуються в алфавітному порядку, причому одній позиції має відповідати одне джерело. Включається лише та література, на яку є посилання в тексті.

Посилання у тексті оформлюються в квадратних дужках.

Приклад: [1, с. 75], де 1 – порядковий номер джерела у списку літератури, 75 – номер сторінки; [2, арк. 33], де 2 – порядковий номер архіву у списку літератури, 33 – номер аркуша архівної справи.

Просимо авторів тез оформлювати список використаних джерел та літератури відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальне положення та правила складання»

 

Контактні особи:

кандидат історичних наук, доцент Юрій Володимирович Латиш (E-mail: j_latysh@ukr.net)

Маргарита Сергіївна Дяченко (+380666404560; Telegram – @mrhdiachenko)

Новини за темою