Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Історичний факультет

Кафедра етнології та краєзнавства

Софійський університет «Св. Климент Охридський»

Історичний факультет 

Кафедра етнології

Національна спілка краєзнавців України

Київська міська організація

 

Запрошуємо 11 лютого 2022 року взяти участь у роботі Другої  міжнародної науково-практичної конференції Історико-культурний туризм: український та зарубіжний досвід”.

Тематичні напрями:

 • Концептуальні питання історичного туризмознавства.
 • Історія туризму та екскурсійної справи в Україні та світі.
 • Досвід зарубіжних країн з розвитку історико-культурного туризму.
 • Державна політика України з розвитку туризму.
 • Туристичне краєзнавство в контексті історико-культурної спадщини України. 
 • Етнотуризм: український та зарубіжний досвід.
 • Історико-культурний туризм як чинник сталого розвитку регіонів України.
 • Військово-історичний туризм та його вплив на формування національної свідомості.
 • Релігійний (паломницький) туризм: історична складова.
 • Історико-культурна спадщина Києва та її використання в туристсько-екскурсійній галузі.
 • Наукові, музейні, архівні, бібліотечні установи, громадські організації в туристичному просторі.

Заявку на участь у конференції та електронний варіант доповіді просимо надсилати до 15 січня 2022 року на адресу: knush_ethnology@ukr.net

За результатами роботи конференції буде опублікований науковий збірник. Обсяг матеріалів ‑ до 10 сторінок у форматі .doc (шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5). Літературні та електронні джерела  мають бути пронумеровані відповідно до порядку згадування у тексті. Індекси посилань у тексті у квадратних дужках, напр.: [6, с. 32]. Автори несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, власних імен, географічних назв, посилань на джерела тощо. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для друку.

Робочі мови: українська, болгарська, англійська, російська.

Організаційний внесок та кошти на видання друкованого збірника матеріалів конференції становлять 200 грн. (100 грн. для членів Київської міської організації НСКУ). Реквізити рахунку будуть повідомлені авторам.

Координатори – доц. Наталія Терес, доц. Олександр Гончаров.

Контактні особи – к.і.н. Ольга Лагунова, к.і.н. Оксана Ставнюк, кафедра етнології та краєзнавства, вул. Володимирська,60, ауд. 352. Телефон для довідок: + 38 (044) 239-33-18.

 

Новини за темою