У період з 23 вересня 2021 року по 13 жовтня 2021 року проведення всіх видів навчальних занять за денною і заочною формами навчання здійснюватимуться у відповідності до затверджених розкладів із використанням технологій дистанційного навчання. При цьому визначити що:

  • рекомендованими засобами дистанційної синхронної і асинхронної комунікації в КНУТШ є Google Meet і Google Classroom (з використанням аккаунтів корпоративної пошти Університету @knu.ua), Moodle і Microsoft Teams, Skype, Zoom, Online Test Pad та інші, за виключенням тих використання яких може бути підставою для позову щодо порушення авторських прав власників програмного забезпечення.
  • за використання науково-педагогічними працівниками і здобувачами освіти платних сервісів дистанційного навчання (комунікації) Університет відповідальності не несе;
  • при проведенні занять із використанням технологій дистанційного навчання максимальний сумарний час безпосередньої роботи здобувачів освіти та викладачів з персональним комп’ютером та іншою оргтехнікою протягом робочого дня не може перевищувати  6 годин;
  • у зв’язку із необхідністю дотримання вимог державних санітарних норм через  кожну академічну годину (45 хвилин) роботи заняття має перериватися щонайменше на 5-10 хвилин.

Новини за темою