Міністерство культури та інформаційної політики України

Національний музей Голодомору-геноциду

Інститут дослідження Голодомору

Галузевий державний архів СБ України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науково-дослідний інститут українознавства МОН України

Таврійський національний університет імені Володимира Вернадського

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова

Вінницька академія неперервної освіти

Фундація українського Голодомору-геноциду (Чикаго, США)

Світовий Конгрес Українців

Всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса

Міжнародна асоціація дослідників Голодомору-геноциду

 

Інформаційний лист-запрошення

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Масовий штучний голод 1921–1923 рр.»

 до сотих роковин,

яка відбудеться 30 вересня 2021 року (о 10.00)

 

Робота конференції планується за такими напрямками: 

  • Передумови, перебіг масового штучного голоду 1921–1923 рр. в Україні. Передумови, перебіг, наслідки масового штучного голоду 1921–1923 рр. у Криму.
  • Соціально-економічні, суспільно-політичні, демографічні, морально-психологічні наслідки масового штучного голоду 1921–1923 рр. в Україні.
  • Опір українців репресивним діям комуністичного тоталітарного режиму.
  • Пам’ять про масовий штучний голод 1921–1923 рр. в Україні: наукові дослідження, інструменталізація у політиці.

Оргкомітет планує видати збірник наукових статей та матеріалів і приймає наукові доповіді обсягом до 7 сторінок формату А-4 у роздрукованому вигляді та на електронні пошти (markova1914@ukr.net; ivanpetrenko753@gmail.com):

– шрифт – Times New Roman;

– розмір кегля (шрифта) – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25;  вирівнювання – по ширині;

– розміри полів: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм;

– у тексті використовується дефіс „-“ без пробілів (пропусків), і тире „–“ з пробілами (пропусками);

– до статті має додаватися анотація (українською й англійською мовами) та ключові слова;

– покликання на літературу та джерела посторінкові;

– ілюстрації подаються у форматі JPEG з роздільною здатністю не менше 300 dpi.;

– до ілюстрацій подаються покликання в тексті та підписи окремим списком.

– Матеріали, які не відповідатимуть вимогам, розглядатися не будуть.

– Автор(ка) статті несе відповідальність за грамотність, правильність та достовірність поданого матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них.

– Матеріали не рецензуються.

Заявки на участь у конференції і тексти наукових статей приймаються до 01 вересня 2021 року.

Новини за темою