КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ім. І.Ф. КУРАСА НАН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ім. М.С.ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ім. І. КРИП’ЯКЕВИЧА НАН УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

Україна стоїть на порозі відзначення 30-ти річчя Акту проголошення державної незалежності. Шлях до цієї історичної дати торувався впродовж століть. У новітню добу української історії ідея незалежної України викристалізувалася і стала реальністю. На шляху до модерної державності українство супроводжували перемоги і поразки, тріумфи і провали, подвижництво і пасивність… Дотепер розмаїття поглядів, часом і вперемішку з міфологемами, на події, що відбувалися впродовж ХХ-ХХІ століть, підверджують суспільний запит на історичні знання. Серед науковців точаться дискусії з приводу ключових етапів українського державотворення новітнього часу, причин, обставин, характеру їх перебігу, наслідків, що й дало підстави для організації циклу наукових заходів у формі вебдискурсу “Українське державотворення новітньої доби: контроверсійні питання”, де будуть представлені погляди сучасних дослідників на процеси українського державотворення.

На другому засіданні спікери дискутуватимуть на тему Новітній Гетьманат: соціально-політичний феномен революційної доби

Вебдискурс проходитиме 27 квітня 2021 р. з 10:30 до 14:00 за допомогою Google Meet.

Слухачі та учасники можуть приєднуватися за посиланням:

https://meet.google.com/oxr-jnbh-bcm

Модератор: Ярослав Калакура, заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д-р іст. наук, професор.

Координатор проєкту:  Григорій Савченко, професор кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (контакти: тел.: 044 239 32 89; 050-387-18-49, email: savchenko1917@gmail.com).

Детальна інформація про спікерів та учасників дискусії у програмі:

Новини за темою