ФЕНОМЕН СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: НОВА Й НОВІТНЯ ДОБА

Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з Віктором Тараном (політологом, експертом у сфері публічної політики) оголошують конкурс для абітурієнтів, що вступатимуть на факультет у 2021 році.

Переможець конкурсу отримає стипендію, яка повністю покриватиме вартість 4-річного навчання на контрактній основі на одній із освітніх програм  історичного факультету бакалаврського рівня:

 • «Історія України та культурна антропологія»,
 • «Практична (публічна) історія»,
 • «Світове українство в цивілізаційному поступі».

У випадку вступу переможця на бюджетну форму навчання, він зобов’язаний протягом навчання досліджувати тематику «Феномену становлення та формування української національної ідентичності»

Тема, яка буде в подальшому погоджена як із науковим керівником, так і фундатором стипендії, може стосуватися будь-якого періоду історії у відрізку між XVII та XXI століттям (до наших днів включно).

За умови дослідження цієї теми, протягом чотирьох років успішного навчання та написання бакалаврської роботи, стипендіат отримуватиме щорічно стипендію, еквівалентну вартості навчання за контрактом.

Між переможцем конкурсу та фундатором стипендії передбачається укладання договору, який визначатиме як умови отримання стипендії, так і взаємовідносини між стипендіатом, науковою спільнотою історичного факультету та фундатором стипендії.

У разі, якщо стипендіат не досліджуватиме зазначену тему протягом чотирьох років навчання, вирішивши змінити або факультет, або коло наукових зацікавлень, він зобов’язується компенсувати отриману протягом всього періоду часу стипендію у повному обсязі.

Умови конкурсу

1) Учасникам пропонується підготувати та надіслати на оцінювання журі наукове есе за напрямком «Феномен становлення української національної ідентичності: нова й новітня доба», а також мотиваційний лист, у якому учасник повинен обґрунтувати як важливість для нього навчання на історичному факультеті, так і чому він вирішив займатись проблематикою становлення та формування української ідентичності. В межах цього напрямку учасник має право визначити конкретну тему своєї майбутньої бакалаврської роботи.

Обсяг есе має бути в межах 5-10 сторінок друкованого тексту – без урахування ілюстративного матеріалу та списку використаної літератури (шрифт Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, всі поля – 2 см).

2) Виконані роботи необхідно надіслати на електронну пошту koval.andrii@knu.ua не пізніше 23 квітня 2021 року. В темі листа обов’язково зазначити «Конкурс абітурієнтів – Феномен ідентичності». Всі роботи будуть зашифровані, щоб унеможливити впізнання авторів членами конкурсного журі.

3) З учасниками, що наберуть найбільшу кількість балів, буде проведена онлайн-співбесіда.

Переможець конкурсу буде оголошений після конкурсного відбору та онлайн співбесіди 21 травня 2021 року.

Подані учасниками роботи буде оцінювати конкурсне журі за поданою нижче схемою.

Кожен член журі подає власну оцінку до кожної роботи.

Переможця оголосить оргкомітет конкурсу як на основі оцінювання конкурсного журі так і після он-лайн співбесіди з учасниками, чиї роботи отримають найбільші оцінки у всіх членів конкурсного журі.

Критерій

Бали

Оригінальність запропонованої теми 0-10
Глибина проведеного дослідження 0-10
Структурованість та оформлення тексту 0-10
Мотиваційний лист 0-5

Оргкомітет конкурсу:

 • Іван Патриляк – декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова конкурсного журі
 • Віктор Таран – фундатор стипендії
 • Андрій Коваль – заступник декана історичного факультету

Конкурсне журі:

 • Іван Патриляк – декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова конкурсного журі
 • Віктор Таран – фундатор стипендії
 • Андрій Коваль – заступник декана історичного факультету, секретар журі
 • Андрій Пижик – завідувач кафедри новітньої історії України
 • Олександр Даниленко – професор кафедри історії світового українства
 • Григорій Савченко – професор кафедри новітньої історії України
 • Ростислав Конта – професор кафедри етнології та краєзнавства
 • Олексій Сокирко – доцент кафедри давньої та нової історії України
 • Сергій Наливайко – директор науково-дослідного інституту Українознавства МОН України (за згодою)
 • Святослав Шеремета – директор Львівського меморіально-пошукового центру «ДОЛЯ» (за згодою)

 

Для отримання додаткової інформації щодо конкурсу можна писати на електронну адресу секретаря журі: koval.andrii@knu.ua

Завантажити інформаційний лист.

Новини за темою