Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Історичний факультет

ГО «Рух «Твереза Україна»

Науково-освітній проєкт Їzhakultura

4–5 березня 2021 року

Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Алкоголь і тверезість: минуле та сучасність», яка відбудеться 4–5 березня 2021 у форматі онлайн.

Тематичні напрямки конференції:

 • Alcohol Studies, крос-культурні студії, собріологія та сучасні міждисциплінарні методи дослідження алкоголю та тверезості
 • Історія виробництва та споживання алкоголю
 • Державна алкогольна політика: історія та сучасність (досвід «сухих законів», антиалкогольних кампаній, алкогольне законодавство, податкова та бюджетна політика щодо спиртного)
 • Національні традиції та народні звичаї вживання алкоголю
 • Українскі традиції здорового способу життя
 • Пияцтво, алкоголізм, наркоманія та тютюнопаління як медична й соціальна проблема
 • Алкоголь і тверезість у культурі, мистецтві та публічній історії
 • Рух за тверезість: історія, видатні особистості, сучасний стан
 • Алкоголь і рух за тверезість в українській діаспорі
 •  Круглий стіл «Громадськість у боротьбі за тверезість: практичний досвід роботи»

До участі запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти, дослідники, журналісти, громадські діячі, практичні діячі руху за тверезість.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 1 березня 2021 року заповнити заявку.

Оргкомітет залишає за собою право відбору заявок. Секції конференції будуть сформовані за результатами відібраних матеріалів.

Статті учасників конференції можуть бути опубліковані у «Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія» та інших фахових виданнях. За підсумками конференції заплановано видання збірника матеріалів. Про вимоги до публікацій буде оголошено пізніше.

Контактна особа: кандидат історичних наук, доцент Юрій Володимирович Латиш (E-mail: j_latysh@ukr.net).


Taras Shevchenko National University of Kyiv

Faculty of History

NGO Movement «Sober Ukraine»

Scientific and educational project Їzhakultura

4–5 March 2021

We hereby invite you to participate in the International conference “Alcohol and Sobriety: Past and Present”, that is taking place on March 4–5, 2021, in online format.

Topics of discussion:

 • Alcohol studies, cross-cultural studies and contemporary interdisciplinary methods of research in alcohol and sobriety
 • History of alcohol production and consumption
 • State alcohol policies: history and modernity (the “dry laws” experience, anti-alcohol campaigns, alcohol legislation, tax and budgetary alcohol-related policies)
 • National traditions and folk customs of alcohol consumption
 • Drinking, alcoholism, drug use and smoking as medical and social issues
 • Alcohol and sobriety in culture, arts and public history
 • The movement for sobriety: history, outstanding personalities, contemporary state
 • Round table “Communities in the campaign for sobriety: practical experience”

Invited are scientists, teachers, graduates, undergraduates, researchers, journalists, civil activists and practical advocates of the movement for sobriety.

Work language: Ukrainian, Russian, English.

For participation in the conference, it is required to file an application before March 1, 2021.

The organizational committee retains the right to select applications.

The articles of the conference participants may be published in the “Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. History” and other journals. It is planned to publish a collection of conference materials. Publication requirements will be announced later.

Contact Info: Associate Professor Yurii Latysh (Email: j_latysh@ukr.net)

Новини за темою