Шановні студенти та аспіранти!

Запрошуємо Вас взяти участь у студентській науковій конференції, яка відбудеться онлайн 7 листопада 2020 р. об 11:00 на базі кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Робота конференції планується за напрямками:

1. Військово-політичний вимір історії України 1939-1945 років (вивчення історії військових та політичних подій, функціонування політичної системи, діяльність органів державної влади впродовж війни тощо):
– військова історія (передумови, хід, наслідки, аналіз та оцінка військових дій, окремих військових операцій, зокрема звільнення Києва від нацистських окупантів, політика держави у військові сфері);
– діяльність державних інституцій (різновекторна діяльність органів влади в умовах війни);
– економічна політика держави (вироблення та реалізація державної політики в сфері економіки, особливості військової економіки);
– історія дипломатії (міжнародні відносини, зовнішньополітична діяльність, міжнародні угоди та їх реалізація тощо);
– потестарна імагологія (формування, поширення, використання образів влади чи окремих державних інститутів в умовах війни).

2. Суспільний вимір історії України під час Другої світової війни (вивчення особливостей українського суспільства, соціальних відносин, вплив на суспільство культури, релігії, освіти, науки тощо в умовах Другої світової війни):
– соціальна історія (вивчення соціальної структури суспільства, соціальних процесів, соціальної мобільності тощо);
– історія повсякдення (вивчення побуту, ритуалів, манер поведінки, харчування, одяг, історія приватного життя тощо);
– гендерна історія (відносини між чоловіком і жінкою, соціальна роль чоловіка і жінки в суспільстві в умовах війни);
– історія культури (дослідження духовної і матеріальної культури, історія мистецтв, використання мистецтва з агітаційно-пропагандистською метою тощо);
– соціорелігійна історія (історія та роль церкви, релігійних організацій під час війни, релігійні погляди в суспільстві тощо);
– історія освіти та науки (фунціонування закладів освіти та наукових установ в умовах війни);
– історична демографія (вивчення демографічних наслідків війни).

3. Антропологічний вимір війни (вивчення окремої людини, її інтелектуального досвіду/доробку або дослідження окремої групи в умовах війни, участь українців у Другій світовій війні):
– біографістика (історико-біографічні дослідження);
– генеалогія (вивчення родів та окремих осіб, родинні зв’язки, історія сімей тощо);
– історія ідентичності (вивчення форм соціальної, релігійної, національної тотожності індивіда або певних груп в умовах війни);
– мікроісторія (дослідження індивідуального прикладу для більш глибокого вивчення загального, представлення ситуації в мініатюрі, з іншого боку вивчення приватного, яке нерідко є індивідуальним і специфічним).

ВИМОГИ ДО ТЕЗ

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Адреса Оргкомітету: Україна, м. Київ, Головний (Червоний) корпус КНУ імені
Тараса Шевченка, вул. Володимирська 60, ауд. 333

Координаторка: Гром Карина, тел.: +380939652127
karina.ghrom@gmail.com

Новини за темою