Етнологія — наука про пізнання народів, прогресу і цивілізації, що набула поширення у світі в першій половині XIX століття. Кафедра етнології та краєзнавства історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка є одним з найпотужніших центрів по підготовці істориків-етнологів в Україні.
Навчальний план підготовки студентів на кафедрі ввібрав у себе весь попередній досвід підготовки фахівців етнологів, захоплюючі етнографічні практики та сучасні підходи до навчального процесу з використанням новітніх методик.
Презентаційне відео було створено студентами кафедри етнології спеціально для майбутніх абітурієнтів найкращого істфаку країни.

Обличчям кожної кафедри є її завідувач. Завідувач кафедри етнології та краєзнавства – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Капелюшний Валерій Петрович. Кандидат історичних наук (1991 р.), доцент (1996 р.), доктор історичних наук (2004 р.), професор (2006 р.). Заслужений працівник освіти України (2003). Член-кореспондент НАПН України (2016 р.).
В.П.Капелюшним розроблені та викладаються нормативні курси та спецкурси для студентів історичного факультету: «Зарубіжна етнологія», «Етнологія народів Європи та Америки», «Етногенез народів Азії», «Історія української державності», «Історична етнологія України», «Історія української та зарубіжної культури», «Історична етногеографія.
Є автором та співавтором понад 200 наукових праць, публікацій з проблем вітчизняної історії, української державності, історії держави та права України, історіографії історії України та етнології.

Інформаційні ресурси кафедри:

Новини за темою