У 2020 році завершують навчання здобувачі за освітнім рівнем “магістр”, чиї роботи в обов’язковому порядку проходили перевірку за допомогою системи виявлення та запобігання академічного плагіату – Unicheck. Перевірка продемонструвала, що переважна більшість здобувачів історичного факультету дотримується принципів академічної доброчесності.

Всі роботи, що пройшли перевірку та виносяться на публічний захист, оприлюднюються в Репозитарії академічних текстів історичного факультету.

Перейти в Репозитарій можна за посиланням.

Новини за темою