Складання підсумкової атестації випускниками історичного факультету у 2020 році проходитиме в письмово-усній формі із застосуванням технологій дистанційного навчання у два етапи:

  1. Складання тесту, заснованого на питаннях, які попередньо надавалися здобувачам для підготовки – з використанням засобу Google Forms.
  2. Усна співбесіда здобувача з представниками екзаменаційної комісії – з використанням засобів для відеозв’язку (Zoom / Skype).
Графік складання підсумкової атестації
ОР Бакалавр ОР Магістр

 

Новини за темою