Просимо викладачів та студентів враховувати, що складання літньої сесії у 2020 році відбуватиметься виключно у дистанційній формі. Засоби проведення іспитів та заліків або визначаються викладачами самостійно, або колегіальним рішенням кафедри та завчасно доводяться до відома студентів. Відповідно до рекомендацій МОН, необхідно дотримуватися принципу надійної автентифікації здобувачів освіти.

ОП Американістика та європейські студії

1 курс: заліки, іспити

2 курс: заліки, іспити

3 курс: заліки, іспити

4 курс: заліки, іспити

ОП Археологія та преісторія

1 курс: заліки, іспити

2 курс: заліки, іспити

3 курс: заліки, іспити

4 курс: заліки, іспити

ОП Архівістика та управління документацією

1 курс: заліки, іспити

ОП Всемирная история (для студентів-іноземців)

1 курс: заліки, іспити

ОП Історія мистецтв

1 курс: заліки, іспити

2 курс: заліки, іспити

3 курс: заліки, іспити

4 курс: заліки, іспити

ОП Історія України та культурна антропологія

1 курс: заліки, іспити

ОП Історія України, етнологія та джерелознавство

2 курс: заліки, іспити

3 курс: заліки, іспити

4 курс: заліки, іспити

ОП Музеєзнавство, пам’яткознавство

1 курс: заліки, іспити

2 курс: заліки, іспити

ОП Практична (публічна) історія

1 курс: заліки, іспити

ОП Світове українство в цивілізаційному просторі

1 курс: заліки, іспити

ОП Середня освіта

1 курс: заліки, іспити

2 курс: заліки, іспити

ОП Східноєвропейські історичні студії

1 курс: заліки, іспити

2 курс: заліки, іспити

3 курс: заліки, іспити

4 курс: заліки, іспити

ОП Сходознавство

1 курс: заліки, іспити

2 курс: заліки, іспити

3 курс: заліки, іспити

4 курс: заліки, іспити

Новини за темою