КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

іСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕТНОЛОГІЇ ТА КРАЄЗНАВСТВА

 

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

 

СОФІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ «СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСЬКИЙ»

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕТНОЛОГІЇ 

Запрошуємо 27 березня 2020 року взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної конференції

«ТРЕТІ КИЄВОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ: ІСТОРІЯ ТА ЕТНОКУЛЬТУРА»

 

Тематичні напрями:

 

 • Концептуальні питання києвознавства.
 • Київ в українській та зарубіжній історіографії.
 • Києвознавча діяльність наукових установ та товариств, закладів освіти.
 • Невідомі та маловідомі сторінки історії міста.
 • Розвиток науки, освіти, культури та мистецтва в Києві.
 • Дослідження київської топонімії.
 • Усна історія в києвознавчих студіях.
 • Етнонаціональне та конфесійне життя міста.
 • Повсякденне життя киян.
 • Міські субкультури.
 • Київ туристичний: історія та сучасність.

 

Заявки на участь у конференції із зазначенням теми доповіді, відомостей про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, контактні дані) та матеріали просимо надсилати до 10 березня 2020 року на адресу: knush_ethnology@ukr.net.

За результатами роботи конференції заплановано опублікувати науковий збірник. Обсяг матеріалів – до 5 сторінок у форматі doc. (шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Посилання на джерела подаються після тексту згідно правил бібліографічного опису. Індекси посилань у тексті у квадратних дужках, напр.: [15, с. 32].

Автори несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, власних імен, географічних назв, посилань на джерела тощо. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.

Робочі мови: українська, англійська, польська, російська.

Організаційний внесок – 200 грн. – вноситься під час реєстрації (для членів Київської міської організації НСКУ – 100 грн.).

Конференція відбудеться за адресою:

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

історичний факультет.

Координатори: доц. Олександр Гончаров, доц. Наталія Терес.

Контактні особи: Оксана Ставнюк, Ольга Лагунова, кафедра етнології та краєзнавства, ауд. 352. Телефон для довідок: + 38 (044) 239-33-18.  

Оргкомітет

 

Новини за темою