23.07.2019

14:00 – консультація.

 24.07.2019

9:00
– додаткова сесія вступних випробувань для вступників за перехресним вступом на спеціальності 032 Історія та археологія, 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (ауд. 43).

13:00
– Музеєзнавство, пам’яткознавство (денної та заочної форми) (ауд. 43)

 25.07.2019

9:00 
– Історія України (ауд. 42)
– Історичне туризмознавство (ауд. 43)
– Архівознавство (ауд. 45)
– Американістика та європейські студії, Сходознавство, Східноєвропейські історичні студії (ауд. 46)

13:00
– Військова історія, Археологія (ауд. 45)
– Історія мистецтв (ауд. 42)
– Історія (заочна) (ауд. 46)
– Етнологія (ауд. 43)

 

Для допуску до іспиту абітурієнт повинен пред’явити документ, що посвідчує особу.

Новини за темою