Історичний факультет

Спеціальність 032 Історія та археологія

Навчальні дисципліни 2017/2018 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень

2  курс

ПЕРШИЙ семестр 

Курси за вибором

 (відповідно до заяв студентів; до складу груп можуть входити студенти різних освітніх програм)

 

Історія України в документальному кіно

Походження людини

Історія цивілізацій Доколумбової Америки

Американські президенти

 

За освітніми програмами:

 

І. Освітня програма «Американістика та європейські студії»

  1. Дисципліни, які вивчають усі студенти освітньої програми, незалежно від спеціалізації

Іноземні мови:

Англійська мова

Німецька мова

Іспанська мова

Французька мова

Латинська мова

Історія Середньовічного Сходу

Історія Центральної та Південно-Східної Європи доби середньовіччя та раннього нового часу

Нова історія України

Історія середніх віків

  1. Дисципліна спеціалізації:

Науково-дослідна робота історика-всесвітника (нова та новітня доба) (спеціалізація «Західна Європа та Америка в новий та новітній час»)

Історія римського світу доби пізньої античності (спеціалізація «Історія стародавнього світу, середніх віків та раннього нового часу»)

Заселення Американського континенту (спеціалізація «Археологія, етнографія та етноісторія народів Європи та Америки»)

 

ІІ. Освітня програма «Археологія та преісторія»

Історія середніх віків та раннього нового часу

Історія Середньовічного Сходу

Палеоліт старого світу

Українська етнологія

Фіксація археологічних джерел

Філософія

Мисливці на мамонтів (дисципліна спеціалізації: «Сучасна археологія: аналітичні та презентаційні аспекти)

 

ІІІ. Освітня програма «Історія мистецтв»

Італійська мова

Зарубіжна етнологія

Історія середніх віків та раннього нового часу

Історія Середньовічного Сходу

Мистецтво Візантії

Міфологія в мистецтві народів Європи (дисципліна спеціалізації «Мистецтво й соціум: виміри взаємодії»)

Філософія

 

ІV. Освітня програма «Історія України, етнологія та джерелознавство»

  1. Дисципліни, які вивчають усі студенти освітньої програми, незалежно від спеціалізації

Історія середніх віків та раннього нового часу

Історія Середньовічного Сходу

Історія України (середина XIV – середина XVII ст.)

Історія Центральної та Південно-Східної Європи доби середньовіччя та раннього нового часу

Українська етнологія

  1. Дисципліна спеціалізації:

Вступ до спеціальності етнологія (спеціалізація «Етнічна історія та етнокультура»)

Етнокультурна історія України-Руси в 1 тис. до н.е. (спеціалізація «Давня, середньовічна та нова історія України»)

Палеографія та дипломатика (спеціалізація «Архівознавство та спеціальні галузі історичної науки»)

Українська революція 1917-1921 рр.: політика, військо, війни (спеціалізація «Історія України в новітню добу: людина, суспільство, держава» )

 

V. Освітня програма «Східноєвропейські історичні студії»

Польська мова

Історія середніх віків та раннього нового часу

Історія Середньовічного Сходу

Середньовічна історія народів Південно-Східної і Центральної Європи

Середньовічна історія народів Східної Європи

Філософія

Палеографія (дисципліна спеціалізації «Націотворення та міжетнічні процеси в країнах Центральної та Східної Європи»)

 

VІ. Освітня програма «Сходознавство»

  1. Дисципліни, які вивчають усі студенти освітньої програми, незалежно від спеціалізації

Іноземна мова:

Китайська мова

Турецька мова

Арабська мова

Історія середніх віків та раннього нового часу

Нова історія України

Нова історія країн Азії та Африки

Етногенез народів Азії

 

  1. Дисципліна спеціалізації:

Джерела вивчення історії країн Близького та Середнього Сходу (спеціалізація «Історія країн Близького та Середнього Сходу»)

Джерела вивчення історії країн Далекого Сходу (спеціалізація «Історія країн Далекого Сходу»)